WFGOD.org

HỘI THÁNH DÒNG TẠ ƠN CHÚA YÊU THƯƠNG
 • TÔN CHỈ

  WFGOD ORGANIZATION

  LOVE - FAIR -SHARE - HELP - FORGIVEN
  WAY FOLLOWS GOOD | LIVING HAVEN ON EARTH

  ĐƯỜNG THEO CHÚA | SỐNG THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ
  HỘI THÁNH DÒNG TẠ ƠN CHÚA YÊU THƯƠNG 
  KÍNH CHÚA - YÊU NGƯỜI - TU LUYỆN BẢN THÂN - PHỤC VỤ THA NHÂN:

  1- TẬP KIỂM SOÁT: TƯ TƯỞNG, LỜI NÓI, HÀNH ĐỘNG.
  2- TẬP SỐNG : CÔNG BẰNG - BÁC ÁI - VỊ THA - THƯƠNG YÊU - GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI. ̣( LOVE - FAIR - SHARE - HELP - FORGIVEN )
  3- TẬP NHÌN MỌI SỰ ĐỀU LÀ VÔ THƯỜNG, CÓ NHƯ KHÔNG, KHÔNG NHƯ CÓ, TÂM BÌNH, TRÍ DŨNG, VÔ NGÃ, AN VUI, TỰ TẠI.
  4- TẬP CÓ TINH THẦN TỪ BỎ: TÌNH, TIỀN, DANH, QUYỀN, LỢI.
  5- TẬP KIỀM CHẾ, TRIỆT HẠ, TỐI ĐA: HỈ, NỘ, ÁI, Ố, AI, LẠC, DỤC, NHẢN, NHỈ, KỲ, THÂN, THIỆT Ý, THAM, SÂN, SI.
  6- TẬP PHỤC VỤ THA NHÂN VỚI TINH THẦN: VÌ NGƯỜI QUÊN MÌNH- VÌ NGHĨA QUÊN LỢI.
  6- TUÂN GIỮ 10 ĐIỀU RĂN: THỜ LẠY ĐỨC CHÚA TRỜI,CHỚ KÊU TÊN ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ CỚ, GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT, THẢO KÍNH CHA MẸ, CHỚ GIẾT NGƯỜI,CHỚ LÀM SỰ DÂM DỤC, CHỚ LẤY CỦA NGƯỜI,CHỚ LÀM CHỨNG DỐI, CHỚ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI, CHỚ THAM CỦA NGƯỜI.
  7- TẬP TRÍ NIỆM LIÊN TỤC MỌI NƠI, MỌI LÚC. MỌI NGÀY: TẠ ƠN CHÚA...TẠ ƠN CHÚA...TẠ ƠN CHÚA.

 • TẬP SỐNG THÁNH GIỮA DÒNG ĐỜI | LIVE HAVEN ON EARTH

  PHÃI NGHE + PHÃI NGHIÊN CỨU + PHÃI THỰC TẬP HẰNG NGÀY VÀ MỌI NGÀY.

  SẼ SỐNG TRONG THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ:

 • KINH NGUYỆN

  KÍNH CHÚA
  CON TẠ ƠN,THỜ LẠY, KÍNH YÊU, TÍN THÁC,PHÓ DÂNG,CA TỤNG,TÔN VINH,KÍNH SỢ, TRÔNG CẬY VÀO TÌNH YÊU CỦA CHÚA.
  XIN CHÚA THƯƠNG XÓT, THA TỘI CỨU GIÚP, NGỰ LẠ̀̀I TRONG CON.

  TU LUYỆN BÃN THÂN
  CON NGUYỆN TUÂN GIỮ LỜI CHA DẠY: KINH, LỂ, NGUYỆN, THƯƠNG, THA, GIÚP NGƯỜI. CHẤP NHẬN, CHỤ̣I ĐỰNG, HY SINH, PḤỤC VỤ THA NHÂN. 
  1- TẬP KIỂM SOÁT : Ý NGHĨ, LỜI NÓI, HÀNH ĐỘNG.
  2- TẬP SỐNG : CÔNG BÌNH, BÁC ÁI, VỊ THA, THƯƠNG YÊU, GIÚP ĐỠ.
  3- TẬP NHÌN MỌI SỰ ĐỀU LÀ VÔ THƯỜNG - CÓ NHƯ KHÔNG, KHÔNG NHƯ CÓ - TÂM BÌNH, TŔI DŨNG - VÔ NGÃ, AN VUI, TỰ TẠI. 
  4- TẬP CÓ TINH THẦN TỪ BÕ : TÌNH, TIỀN, DANH, QUYỀN, LỢI.
  5- TẬP KIỂM SOÁT, KIỀM CHẾ , TRIỆT HẠ TỐI ĐA: HỈ, NỘ, ÁI, Ố, AI, LẠC, DỤC, NHÃN, NHĨ, KỲ, THÂN,THIỆT, Ý, THAM, SÂN, SI.
  6- TẬP KHÔNG HAM, KHÔNG LO, KHÔNG, VUI, KHÔNG, BUỒN, KHÔNG GIẬN, KHÔNG GIAN, KHÔNG DÂM, KHÔNG DỐI, KHÔNG GHEN, KHÔNG GHÉT, KHÔNG GIẾT, KHÔNG HẠI, KHÔNG TỰ CAO, KHÔNG ÍCH KỸ, KHÔNG KHOE KHOAN, KHÔNG PHÁT LÁT. XIN CHÚA DIỆT TRỪ NHŨNG CHỨNG HƯ TẬT XẤU TRONG CON..
  7- XIN CHÚA GIÚP CON TĂNG TRƯỠNG : ĐỨC TIN, ĐỨC CẬY, ĐỨC MẾN, CÔNG BÌNH, BÁC ÁI, VỊ THA, THƯƠNG YÊU, GIÚP ĐỠ
  8- XIN CHO CON SỐNG THÁNH THIỆN,LỜI NÓI THÁNH THIỆN, HÀNH ĐỘNG THÁNH THIỆN MỌI NƠI, MỌI LÚC, MỌI NGƯỜI.
  9- HỒN CON ĐÂY, XÁC CON ĐÂY. XIN CHÚA SOI SÁNG, HƯỚNG DẪN, CAI TRỊ : SỐNG SAO CHO ĐẸP LÒNG CHÚA, VỪA LÒNG NGƯỜI.
  10- TUÂN GIỮ 10 ĐIỀU RĂN : THỜ LẠY ĐỨC CHÚA TRỜI,CHỚ KÊU TÊN ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ CỚ,GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT, THẢO KÍNH CHA MẸ, CHỚ GIẾT NGƯỜI, CHỚ LÀM SỰ DÂM DỤC, CHỚ LẤY CỦA NGƯỜI,CHỚ LÀM CHỨNG DỐI, CHỚ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI, CHỚ THAM CỦA NGƯỜI .
  11-XIN CHÚA BAN CHO CON ĐƯỢC: ƠN KHÔN NGOAN, ƠN HIỂU BIẾT ,ƠN BIẾT LO LIỆU, ƠN SỨC MẠNH, ƠN THÔNG MINH, ƠN ĐẠO ĐỨC, ƠN KÍNH SƠ THIÊN CHÚA.
  12- TẬP SỐNG BI, TRÍ, DŨNG, NHÂN, LỂ, NGHĨA, TRÍ, TÍN, CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH
  13- TẬP THƯƠNG MẾN, THA THỨ , CHIA XẺ, CÔNG BẰNG, ,BÁC ÁI, VỊ THA, THƯƠNG YÊU, GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI.

  PHỤC VỤ THA NHÂN.
  PHỤC VỤ THA NHÂN: VỚI TINH THẦN VÌ NGƯỜI QUÊN MÌNH, VÌ NGHĨA QUYÊN LỢI

  1- CON NGUYỆN TUÂN GIỮ LỜI CHÚA DẠY, CHÚA SẼ Ở TRONG CON, THÌ KHÔNG CÓ GÌ LÀM KHÔNG ĐƯỢC TRÊN THẾ GIAN NẦY. XIN SẼ ĐƯỢC, GÕ SẼ MỠ, TÌM SẼ THẤY.
  2-XIN CHÚA CHO CON CÓ TRÁI TIM RỘNG MỠ THƯƠNG BAN, YÊU THƯƠNG CHÚNG SANH NHÂN LOẠI VÔ ĐIỀU KIỆN. THƯƠNG MẾN THA THỨ GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI LẦM LỠ, XA CƠ THẤT THẾ, GÌA NUA BỆNH TẬT
  3- XIN CHO CON DỒI DÀO SỨC KHOẺ, BỆNH TẬT TIÊU TRỪ, AN TÂM, HẠNH PHÚC, BÌNH AN, KHÔNG LO ÂU, SỢ SỆT, .
  4- XIN CHÚA CHO CON PHƯƠNG CÁCH, PHƯƠNG TIỆN, SỨC KHOẺ, TIỀN BẠC, NHÂN LỰC, MAY MẮN, THẦN TRÍ KHÔN NGOAN SÁNG SUỐT, THẤU HIỂU MỌI SỰ ĐỂ THỂ HIỆN THÁNH Ý CHA.
  5- XÂY DỰNG THIÊN ĐÀNG TRẦN THẾ, DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TÊN TRỜI. MANG ÁNH SÁNG TÔN NHAN CHÚA ĐẾN MỌI NGƯỜI.
  6- NUÔI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN TRẼ THƠ MỒ CÔI BIẾT CHÚA, SỐNG THEO LỀ LUẬT CHÚA KHI CÒN THƠ ẤU. MAI SAU TRỞ THÀNH NHỮNG GIÁO MỤC TRUYỀN LỀ LUẬT CHÚA CHO MỌI NGƯỜI.
  7- XÂY DỰNG NHÀ CHÚA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. ĐỂ LẪY LỪNG DANH CHÚA TRÊN KHẮP ĐỊA CẦU. BÌNH AN DƯỚI THẾ NGƯỜI NGƯỜI AN VUI.
  TẠ ƠN CHÚA.

  KINH LAY CHA.
  LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI,CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG, NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN.Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI.
  XIN CHA CHO CHÚNG CON HÔM NAY LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY VÀ THA NỢ CHÚNG CON, NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẼ CÓ NỢ CHÚNG CON. XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHỨC CÁM DỖ,NHƯNG CỨU CHÚNG CON RA KHỎI SỰ DỮ.
  AMEN

 • TẬP KIỀM CHẾ - TRIỆT TIÊU PHÀM NGÃ
  CHỚ KIÊU NGẠO 1:

  CHỚ KIÊU NGẠO 2:
  CHỚ THAM LAM 1:

  CHỚ THAM LAM 2:

  CHỚ MÊ DÂM DUC 1:

  CHỚ MÊ DÂM DUC 2:

  CHỚ GIẬN GIỬ :

  CHỚ MÊ ĂN UỐNG:

  CHỚ GHEN TỊ :

  CHỚ LÀM BIẾNG: 

  CHỚ LÀM TỘI LỔI 1:

  CHỚ LÀM TỘI LỔI 2:

  CHỚ LÀM TỘI LỔI 3:

  CHỚ PHÁN XÉT: 

  SỰ CHẾT:

   
  CÁM DỖ 1:

  CÁM DỖ 2: • TẬP TĂNG TRƯỜNG CHÂN NGÃ
  THIÊN ĐÀNG 1: 
  THIÊN ĐÀNG 2:
  ƠN CHÚA:
  LINH HỒN TRONG SẠCH: 

  ƠN CỨU RỔI 1:

  ƠN CỨU RỔI 2:

  LINH MỤC 1:

  LINH MỤC 2:

  BÍ TÍCH THÁNH THỂ:
  BÍ TÍCH HÒA GIẢI: 
  THÁNH LỂ:

  NĂNG RƯỚC CHÚA:
  CẦU NGUYỆN 1:

  CẦU NGUYỆN 2:

  LỜI CHÚA 1 :

  LỜI CHÚA 2 :

  ĐỨC CẬY: 
  NHÂN ĐỨC CĂN BẢN :

  CHÚA THÁNH THẦN 1:

  CHÚA THÁNH THẦN 2:

  CHÚA THÁNH THẦN 3:

  SỰ HIỆN DIỆN CHÚA JESUS:
  YÊU CHÚA 1:

  YÊU CHÚA 2:

  THÁNH HÓA CHỦ NHẬT:

  LUYỆN NGỤC :

 • Tìm Hiểu Về Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài,

  TÔN GIÁO CẦN CHO CON NGƯỜI ?

  Hãy đăng kí (Subscribe) để được cập nhật bài giảng, sách nói hay và mới nhất tại http://bit.ly/TuSachCongGiao

  Nội dung trong audiobook:

  1. Thánh ca – Giới thiệu
  2. Tôn giáo có cần không ?
  3. Tìm hiểu Phật giáo và kiếp luân hồi
  4. Tìm hiểu sơ qua phật giáo Hoà Hảo
  5. Tìm hiểu đại cương Cao Đài Giáo.
  6. Tìm hiểu Giáo phái Tin Lành
  7. Tìm hiểu Giáo Hội Anh giáo
  8. Nền tảng đạo Công giáo hệ tại gì ?
  9. Ăn chay, ăn mặn được ích lợi gì ?
  10. Công giáo, Tin Lành khác nhau về Công nghiệp ?
  11. Làm sao phân biệt tội nặng, tội nhẹ ?
  12. Thiên Chúa ngự trong linh hồn có tội trọng ?

 • Những Điều Chúa Muốn

  Những Điều Chúa Muốn, Hãy Đến Cùng Chúa

  1. Hãy đến với Thầy
  2. Hãy tìm Thầy
  3. Thầy đã mang lửa đến
  4. Ta khát! - 1
  5. Ta khát! - 2
  6. Hãy kết hiệp với Thầy
  7. Hãy cầu nguyện luôn
  8. Này là Mẹ con
  9. ?ây là giới răn Thầy
  10. Niềm vui của Thầy ở trong chúng con
  11. Thầy chờ con
  12. Hãy lưu lại trong tình yêu Thầy - 1
  13. Hãy lưu lại trong tình yêu Thầy - 2
  14. Nêu con có đức tin
  15. Vương quốc Thầy ở trong tâm hồn
  16. Trong nơi kín ẩn
  17. ?iều Cha ưa thích
  18. Hãy đón nhận Thần Khí
  19. Này là mình Thầy
  20. Xin cho chúng nên một - 1
  21. Xin cho chúng nên một - 2
  22. Phúc cho người hiền lành
  23. Hãy thi ân
  24. Hãy trung thành
  25. ?ể Thầy hướng dẫn con
  26. Hãy có tâm hồn cầu nguyện
  27. Bao lâu con còn trên địa cầu
  28. Chính Thầy ở trong con - 1
  29. Chính Thầy ở trong con - 2
  30. Hãy hân hoan vì Thầy hiện diện - 1
  31. Hãy hân hoan vì Thầy hiện diện - 2
  32. Hãy lưu lại trong Thầy - 1
  33. Hãy lưu lại trong Thầy - 2
  34. Ai muốn làm môn đệ Thầy
  35. Sứ giả Tin Mừng

 • Những Nguyên Tắc Đời Sống Tinh Thần

  Gương Chúa Giêsu Cuốn 1- Tập Sống Đời Sống Của Chúa | Những Nguyên Tắc Hướng Dẫn Đời Sống Tinh Thần
  1 Noi gương Chúa và khinh của thế tục (từ web dongcong.net)
  2 Tự khiêm
  3 Học thuyết của chân lý
  4 Hành động cho khôn
  5 Đọc Kinh thánh
  6 Tình dục
  7 Tránh phù phiếm và kiêu ngạo
  8 Đừng suồng sã quá
  9 Vâng lời và tùng phục
  10 Lời vô ích
  11 Bình an và tiến bộ
  12 Lợi ích của đau khổ
  13 Chống với cám dỗ
  14 Xét đoán
  15 Bác ái
  16 Một nhịn chín lành
  17 Đời sống tu trì
  18 Gương thánh hiền
  19 Công việc một tu sĩ
  20 Tìm thanh vắng và thầm lặng
  21 Lòng thống hối
  22 Những đau khổ ở đời
  23 Suy gẫm cái chết
  24 Ngày công phán
  25 Cải thiện đời sống

 • Phải Kính Cẩn Đến Sức Thánh Thể

  Gương Chúa Giêsu Cuốn 4 - Phải Kính Cẩn Đến Sức Thánh Thể | Bí Tích Thánh Thể
  1 Phải kính cẩn đến rước Thánh Thể
  2 Mầu nhiệm tình yêu
  3 Lợi ích bởi năng rước lễ
  4 Chúa ban nhiều ơn cho những ai rước lễ xứng đáng
  5 Cao quí của Thánh Thể và chức linh mục
  6 Cách dọn mình rước lễ
  7 Xét mình và quyết tu sửa
  8 Lễ tiến thánh giá và lễ tiến tự thân
  9 Tận hiến cho Chúa và cầu cho mọi người
  10 Không nên khinh thường bỏ rước lễ
  11 Thánh Thể và Lời Chúa cả hai đều cần cho linh hồn
  12 Muốn rước lễ phải dọn mình cẩn thận
  13 Phải ước ao hợp nhất với Chúa Giêsu trong Thánh Thể
  14 Nguyện vòng rước Thánh Thể của một số linh hồn thánh thiện
  15 Không khiêm nhượng và xả kỷ cũng không có sùng ái
  16 Giãi bày với Chúa những nhu cầu và xin Ngài ban ơn
  17 Khát vọng rước Chúa Kitô
  18 Đừng tò mò nhưng phải tin mầu nhiệm Thánh Thể

 • Toàn Tập Về Chúa Ba Ngôi, Thiên Đàng,

  TẠI SAO MỘT CHÚA LẠI BA NGÔI ?

  Danh sách giải đáp:

  1. Thánh ca – Giới thiệu
  2. Một Chúa Ba Ngôi – ...
  3. Tại sao sự dữ tràn ngập thế giới ?
  4. Thiên Chúa xếp đặt mọi việc tốt xấu?
  5. Sao Chúa không ngăn cản sự dữ ?
  6. Các Thánh có đau khổ & chết không?
  7. Xác con người như xác con vật ?
  8. Chết rồi, linh hồn bay đi đâu ?
  9. Có thiên đàng, hoả ngục, luyện ngục?
  10. Có tiền định một số người sa hoả ngục?
  11. Có ma thật không ?
  12. Giáo Hội trừ quỷ, quỷ có ra không ?

 • Ai Muốn Làm Môn Đệ Thầy

  Những Điều Chúa Muốn, Hãy Đến Cùng Chúa
  1. Hãy đến với Thầy
  2. Hãy tìm Thầy
  3. Thầy đã mang lửa đến
  4. Ta khát! - 1
  5. Ta khát! - 2
  6. Hãy kết hiệp với Thầy
  7. Hãy cầu nguyện luôn
  8. Này là Mẹ con
  9. ?ây là giới răn Thầy
  10. Niềm vui của Thầy ở trong chúng con
  11. Thầy chờ con
  12. Hãy lưu lại trong tình yêu Thầy - 1
  13. Hãy lưu lại trong tình yêu Thầy - 2
  14. Nêu con có đức tin
  15. Vương quốc Thầy ở trong tâm hồn
  16. Trong nơi kín ẩn
  17. ?iều Cha ưa thích
  18. Hãy đón nhận Thần Khí
  19. Này là mình Thầy
  20. Xin cho chúng nên một - 1
  21. Xin cho chúng nên một - 2
  22. Phúc cho người hiền lành
  23. Hãy thi ân
  24. Hãy trung thành
  25. ?ể Thầy hướng dẫn con
  26. Hãy có tâm hồn cầu nguyện
  27. Bao lâu con còn trên địa cầu
  28. Chính Thầy ở trong con - 1
  29. Chính Thầy ở trong con - 2
  30. Hãy hân hoan vì Thầy hiện diện - 1
  31. Hãy hân hoan vì Thầy hiện diện - 2
  32. Hãy lưu lại trong Thầy - 1
  33. Hãy lưu lại trong Thầy - 2
  34. Ai muốn làm môn đệ Thầy
  35. Sứ giả Tin Mừng

 • Tiến Tới Đời Sống Nội Tâm

  Gương Chúa Giêsu Cuốn 2 Audio - Dọn Lòng Chờ Chúa | Tiến Tới Đời Sống Nội Tâm
  1 Nước Trời
  2 Tùng phục cho khiêm
  3 Người bình an thực
  4 Tâm hồn trong trắng, chí lự đơn thành
  5 Tự giác
  6 Cái vui của lương tâm tốt
  7 Mến Chúa trên hết
  8 Tri kỉ với Chúa
  9 Đọa đầy
  10 Biết ơn Chúa
  11 Ít người mến thánh giá
  12 Đường thánh giá

 • Toàn Tập Về Sự Sống

  Tại sao có tôi giữa vũ trụ ?

  Danh sách câu hỏi:

  1. Thánh ca – Giới thiệu
  2. Tại sao có tôi giữa vũ trụ ?
  3. Ai sinh ra con cái ?
  4. Thai nhi có linh hồn không ?
  5. Tại sao có sự sống ?
  6. Nguồn gốc sự sống ?
  7. Ngẫu nhiên thuyết – Thánh ca
  8. Ông tổ loài người là con khỉ ?
  9. Đường nào dẫn đến Chúa ?
  10. Những kỳ công Thiên Chúa.
  11. Thiên Chúa muốn người ta làm gì ?
  12. Ngoài Công giáo, có ơn cứu rỗi ?
  13. Tôi là vật vô dụng !

 • Giải Đáp Về Tình Yêu, Tình Dục,

  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC ĐỀU TỐT ?

  Nội dung trong audiobook:

  1. Tình yêu và tình dục vẫn tốt ?
  2. Vấn đề ly dị – phá thai – ngừa thai
  3. Các trinh nữ bị hiếp thì sao ?
  4. Thế nào là ngừa thai tự nhiên ? Thụ thai nhân tạo ?
  5. Các người son sẻ, bất lực thì sao ?
  6. Sao GH Rôma cấm phụ nữ làm Lm.?
  7. Tội phạm Chúa Thánh Linh là tội gì ?
  8. Tại sao linh mục có khuyết điểm ?
  9. Tại sao người giàu khó vào nước trời ?
  10. Ai có quyền tha tội ?
  11. Thương yêu kẻ thù là điều không thể ?
  12. Giáo dân phê bình Lm. giảng dở !
  13. Lời tạm biệt – Thánh ca

 • THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHƠN LÝ

 • Đời Sống Tận Hiệp

  Gương Chúa Giêsu Cuốn 3 - Tâm Sự Chúa Giêsu Với Linh Hồn Trung Tín | Đời Sống Tận Hiệp
  1 Tâm sự Chúa Giêsu với linh hồn trung tín
  2 Tiếng chân lí nói thầm bên trong
  3 Cách thức nghe lời Chúa
  4 Thật thà và khiêm tốn
  5 Kì diệu của Đức ái
  6 Chúa thử người yêu thật
  7 Đừng tự hào về ơn Chúa
  8 Tự hạ trước Nhan Chúa (28-12-07 xuanha.net scan)
  9 Qui định tất cả về Chúa như cứu cánh sau hết
  10 Thờ Chúa khinh đời
  11 Tìm xét và tiết chế ước muốn của lòng
  12 Luyện đức nhẫn nhục và phấn đấu với tà dục
  13 Vâng lời cho khiêm
  14 Suy lý đoán Chúa sâu nhiệm mà tự hạ
  15 Chỉnh đốn hành vi ngôn ngữ
  16 Chỉ trong Chúa mới có an ủi thực
  17 Phú thác cho Chúa những lo toan về mình
  18 Chịu đau khổ với Chúa
  19 Người nhẫn nhục thật
  20 Thú nhận mình hèn yếu
  21 An nghỉ trong Chúa
  22 Nhớ lại ơn Chúa
  23 Đi tìm bình an (từ web Dân Chúa Mỹ châu)
  24 Đừng xét việc người
  25 Điều kiện để được bình an và tiến bộ
  26 Tâm hồn tự do
  27 Tai hại của tự ái
  28 Người nói hành
  29 Kêu cầu và chúc tụng Chúa trong đau khổ
  30 Xin Chúa giúp và vững tâm chờ Chúa trở lại
  31 Khinh tạo vật để được Chúa tạo thành
  32 Tinh thần tự thoát
  33 Tâm hồn ta bất nhẫn
  34 Mến Chúa sẽ no thỏa trong Chúa
  35 Sống là để chịu thử thách
  36 Mặc cho đời xét đoán
  37 Tự thoát là điều kiện để được tự do
  38 Cách xử sự lúc hành động
  39 Hành động đừng hấp tấp
  40 Không có lấy gì mà khoe
  41 Coi khinh danh vọng thế tục
  42 Bình an ta không tùy thuộc ở người đời
  43 Khoa học phù phiếm
  44 Đừng bận bịu về việc đời
  45 Cẩn thủ trong tư tưởng và lời nói
  46 Tin tưởng ở Chúa những khi bị chỉ trích
  47 Muốn được rỗi phải chịu khó
  48 Hạnh phúc đời sau với đau khổ đời này
  49 Phải ngưỡng mộ và tìm đến nước Trời
  50 Những lúc sầu khổ phải tự phó thác cho Chúa
  51 Hãy làm việc nhỏ khi không thể làm việc lớn
  52 Nghĩ mình đáng phạt hơn an ủi
  53 Ơn Chúa không ở với tình yêu thế tục
  54 Động tác của thiên tính và động tác của ân sủng
  55 Thiên tính đồi bạn, ân sủng toàn năng
  56 Tự thoát và vác thánh giá theo Chúa Giêsu
  57 Không nản lòng sau khi lầm lỗi
  58 Đừng tò mò những cái không nên tò mò
  59 Hi vọng và tin tưởng nơi một mình Chúa.

 • Con Đường Nên Thánh Dễ Dàng

  Con Đường Nên Thánh Dễ Dàng - Phương Thế Để Vươn Tới Sự Thánh Thiện - Lm Paul O'Sullivan, O.P
  1 - Lời nhà xuất bản và lời nói đầu
  2 - Có hai loại thánh
  3 - Những vị thánh bình thường
  4 - Làm thế nào để yêu mến Thiên Chúa?
  5 - Những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện
  6 - Chứng từ vĩ đại về tình yêu Thiên Chúa
  7 - Cuộc thương khó
  8 - Sau khi Chúa lên trời
  9 - Chúng ta phải làm tất cả để yêu mến Chúa
  10 - Các nhiệm vụ chính trong ngày sống
  11 - Đọc sách thiêng liêng
  12 - Việc nguyện ngắm
  13 - Phần phụ thêm

 • Tìm Hiểu Giáo Lý Dự Tòng
 • KINH THÁNH
 • THÁNH CA & TÌNH CA : DÒNG TẠ ƠN CHÚA YÊU THƯƠNG
 • THỦ BẢN HỘI THÁNH DÒNG TẠ ƠN CHÚA YÊU THƯƠNG
 • THŨ BÃN ĐỜI SỒNG TU SĨ HỘI THÁNH DÒNG TẠ ƠN CHÚA YÊU THƯƠNG
 • ĐỨC TỔNG GÍAM GÍAO HÒANG
 • ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC QUỐC GIA
 • ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TĨNH
 • ĐỨC GIÁM MỤC : WFGOD CHURCH
 • ĐỨC GIÁO MỤC
 • THỦ BẢN BAN TRỊ SỰ ĐIỀU HÀNH WFGOD CHURCH
 • THỦ BẢN BAN QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH WFGOD WILLAGES
 • THŨ BÃN ĐỜI SỐNG ĐẠO HỬU - TÍN ĐỒ DÒNG TẠ ƠN CHÚA YÊU THƯƠNG

  ĐỜI SỐNG ĐẠO HỬU - TÍN ĐỒ DÒNG TẠ ƠN CHÚA YÊU THƯƠNG :

  1- Điều kiện gia nhập:
  Vô Điều Kiện - Dành Cho Tất Cã Moị Ngừơi, mọi dân tộc, mọi giai cấp trong xã hội, không phân biệt bất cứ tôn gíao nào cũa tín hưũ đang tin thờ và tín hưũ không phai từ bõ đạo mình đang theo.
  Bất cứ tín hưũ nào giơ hai bàn tay lên trời nhận và gọi Thiên Chúa là Cha thì trỡ la thành viên tronh gia đình Hội Thánh Đòng Chúa Yêu Thương & Tạ Ơn Chúa.
  Không cần đóng tiền hàng tháng .

  2- Chui Phép Rữa Tội:
  Sau khi trở thành ṭín đồ của Hội Thánh Chúa Yêu Thương thi sẽ được chuị phép rưả tội ngay sau khi gia nhập ̣ Dựa theo thánh sử Thánh Jhon Tẩy Gỉa rữa tội cho mọi người trên dòng sông Jôdan.

  3- Được quyền Rước Mình Thánh Chúa trong các Buổi Lễ tham dự:
  Sau khi rữa tội Tịn Hữu được quyền rước lễ  - Theo thánh sữ  trong buỗi Tiệc LY Chúa bẽ bánh và trao rượu cho các tông đồ không phân biệt người có tội hay sạch tội. Vì đây là mình ta và máu ta đỗ ra cho mọi người đươc tha tội.
  Chúa phán bệnh nhân mới cần thuốc và thầy thuốc chữa tṛi. Ai ăn mình ta và uống máu ta sẽ sống muôn đời.

  4- Phép Giải tội:
  Tín hữu tự mình th̀nh khẩn ăn năng tội cầu xin Chúa tha thứ tội cho mình và xin chúa ban phước lành cho người bị mình hại hay tìm gặp người mình hai mà xin lổi hay đền bù thiệt hại cho người đó. Không ai được phép tha tội ngoại trừ Thien Chúa  hay người bị hại. (Theo th́anh sử chúa Jesu tự cầu nguyện với chúa Cha tại vườn cây dầu với Chúa Cha xin tha cho con phaĩ khõi uống chén đắng nầy nhưng  theo ý cha mà đừng theo ý con.)

  5- Kết Hôn:
  Tín hữu được tự do kết hôn với người theo  tôn giáo khác . Vì bẫm sinh Thiên Chúa Cho Con người quyền TỰ DO chọn lựa cuộc sống cho chính mình.

  6- Tham dự theo học khóa tìm hiểu vê thiên Chúa:
  Đễ đước trung tín nơi Thiên Chúa và thánh hóa đời sống theo đường Thiên Chúa chĩ dạy .Tị́n Hưũ tham dựa khóa Tân Tòng được hướng dẫn tìm hiểu thêm về Thiên Chúa. Theo lịch trình thời gian thuận tiên cho tín hữu.

  7- ĐẠO HỮU GIA NHẬP VÀO THÀNH VIÊN TÍN ĐỒ HỘI THÁNH DÒNG TẠ ƠN CHÚA YÊU THƯƠNG  :
   A- ĐIỀU KIỆN:
   

  B- QUYỀN LỢI:

  8- ĐẠO HỮU GIA NHẬP SINH HOẠT TRONG BAN TRỊ SỰ WFGOD CHURCH:
    A- ĐIỀU KIỆN:

   B- QUYỀN LỢI

  9- ĐẠO HỮU GIA NHẬP TRONG BAN  QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH WFGOD WILLAGES:̣ ( group investors & managements for WFGOD Willages Properties)
    A- ĐIỀU KIỆN:

   B- QUYỀN LỢI