WFGOD.org

ThankGod Religous - Đạo Tạ Ơn - Living Haven On Earth

WFGOD.ORG


LIVING HAVEN ON EARTH

 • WFGOD Global Religious
  Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos
 • WFGOD Local Community Willages
  Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos
 • WHY JOIN WFGOD .ORG
  Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos

 

Triệt Hạ Phàm Ngã
Chớ Kiêu Ngạo
Chớ Tham Lam

Chớ Mê Dâm Dục
Chớ Giận Dữ
Chớ Mê Ăn Uống
Chớ Ganh Tị
Chớ Lười Biếng
Chớ Làm Tội Lỗi
Chớ Phán Xét
Sự Chết
Thiên Đàng
Luyện Ngục
Cám Dỗ
Đau Khỗ
 
Ơn Chúa
Ơn Cứu Rỗi
Linh HồnTrong Sạch
Linh Mục

TĂNG TRƯỠNG CHÂN NGÃ

KHIÊM NHƯỜNG
CHỚ KIÊU NGẠO
RỘNG RÃI CHỚ HÀ TIỆN
GIỮ MÌNH SẠCH SẼ
CHỚ MÊ DÂM DỤC
HÃY NHỊN CHỚ HỜN GIẬN
YÊU NGƯỜI CHỚ GHEN GHÉT
LÀM VIỆC CHÚA
CHỚ LÀM BIẾNG
CÓ LÒNG KHÓ KHĂN
HIỀN LÀNH - KHÓC LÓC
KHAO KHÁT NHÂN ĐỨC
THƯƠNG XÓT NGƯỜI
GIỮ LÒNG SẠCH SẼ
GIÚP CHO NGƯỜI HÒA THUẬN
CHỤI KHỐN NẠN VÌ ĐẠO NGAY
LẤY LỜI LÀNH KHUYÊN NGƯỜI
DẠY BÃO KẺ MÊ MUỘI
YÊN VUI KẼ ÂU LO
RĂN BÃO KẼ CÓ TỘI
THA KẼ DỄ TA
NHỊN KẼ MẤT LÒNG TAThank God Religious  
Đạo Tạ Ơn Trời 
Living Haven On Earth
By WFGOD.ORG


Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, Đức Phật Thích Ca, Đức Chúa Ala, Đức Chúa Johava, Đức Huỳnh Gíáo Chũ , Ngọc Hoàng Thượng Đê Vô Cực Đại Thiên Tôn
Chớ Đừng So Sánh Khen Chê Đạo Nào.
Cùng Là Một Đạo Một Cha Trên Trời .

Không Cần Đạo Hữu Thay Đối  Đạo Mình Đang Theo.
Tiếp Tục Thờ Đấng Đạo Hứu Đang Thờ .
Không Cần Đạo Hữu Cho Tiền . Không Cần Đạo Hữu Cúng Dường Gì Đâu
Đạo Nây Không Có Gíao Chũ Giáo Hoàng.
Chĩ Người Nhõ Bé Thấp Hèn.Không Cần Tìm Hiễu Mặt Tên Làm Gì.
Giúp Cho Biết Cách Tu Hành  -
Tu Theo Thời Đại,Thực Tế Kim Tiền Thời Nay.
Gíup Cho Đạo Hữu Biết Cách Kiếm Ra Đồng Tiền.
Đũ Nuôi Đú Sống Cã Nhà Cùng Tu

Thiên Đàng Tại Thế Tại Nhà | Đạo Đời Thương Ngươn Thiết Lập 2100.
Đạo Nầy Tu Tập Thực Hành:
Những Điều Chúa Dạy Phật Ban Cho Đời.
Tu Nhanh Tập Dễ Moị Người Cùng Theo.
 
Chĩ Cần Trí Niệm Liên Hồi Mọi Mơi Mọi Lúc Mọi Thời Khắc Ghi. 
Thuộc Lòng Những Điều Dưới Đây. Tăng Cao Chân Ngã - Triệt Hạ Phàm Ngã

Cộng Thêm Nằm Ngũ Ngoạ Thiền -
Dễ Hơn Ngồi Thẵng Tọa Thiền Một Gìơ Nữa Đêm.
Đây Là Bí Quyết Giữ Tâm - Không Cho Nó Phóng Lo Ra Điều Gì. 
Trí Niệm  Mọi Sự Không Thuôc Về Ta. Ta Không Muốn Gì .Ta Không Cần Gì.
Chĩ Cần Chúa Phật Thượng Đế Ngự Vào Trong Ta.
Có Cha Có Phật Thượng Đế Trong Lòng
Tâm Ơi Tŕi Hỡi Còn Gì Phãi Lo. 
Yên Tâm Tiếp Tục Tọa Thiền.
Chĩ Cần Hiệp Nhất Cùng Cha Trên Trời -  
Hiễu Ra Chân Lý - Thóat Vòng Khỗ Đau.
Không Cho Tâm Phóng Nghí Gì Xâú Xa.
Chú Tâm Nghĩ Đến Chúa Cha Phật Trời Thượng Đế Mà Thôi 
Cố Đem Thanh Điễn Từ Dưới Lên Trên Đinh Đầu.
Đễ Cho Tinh Khi Thần Hội Tụ Biến Thành Thánh Thai .
Xá Lợi Tữ. Gíup Cho Thóat Khõi ĐàoThay Kiếp Người.
Phãi Nghe Thật Nhiều Thật Nhiều, Và Thật Nhiều Bấm Vào Video Dưới Đây

THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHƠN LÝ


Những Lời Giáo Huấn Chĩ Dạy Cũa Cha Trên Trời
Khỗ Công Như Thế Moị Ngày Mỗi Đêm.
Thì Là Chúa Phật Ngư Vào Tâm Ta.
Không Tìm Chúa Phật Đâu Xa..
Tại Nhà Ta Có Thượng Đế Chúa Cha Phật Trời.
Thế Thì Ta SốngThiên Đàng Tại Thế Tại Nhà .
Sống Cùng Cha Mẹ Vợ Chồng Con Cái Một Nhà An Vui .

Sống Không Giận, Không Hờn, Không Óan Trách.-
Sống Mĩm Cười, Với Thữ Thách Chông Gai.
Sỗng Vươn Lên, Theo Kịp Ánh Ban Mai.-
Sống Chan Hòa, Với Những Người Chung Sống.
Sống Là Động, Nhưng Lòng Luôn Bất Động.-
Sống Là Thương, Nhưng Lòng Chẵng Vấn Vương.
Sống Yên Vui, Danh Lợi Maĩ Coi Thường-
Tâm Bất Biến, Giữa Dòng Đời Vạn Biến

Tập Luyện Bãn Thân -Phãi Thuộc Lòng .
Chĩ Cần Trí Niệm Ngày Đêm Từng Giây Từng Phut Từng Giờ Theo Bài Dưới Đây
Không Cần Tìm Hiễu Gì Hơn .
Tự Nhiên Thành Phật Thành Tiên Tại Thế Hồi Nào Không Hay.

Kính Chúa Yêu Người, Tu Luyện Bán Thân,
Phục Vụ Tha Nhân Theo Tinh Thần Vì Ngươì Quên Mình, Vì Nghía Quyên Lợi
Phãi Sống Cho Công Bình Bác Ái Vị Tha Thương Yêu
Gíup Đỡ Moị Người, Mọi Nơi Mọi Luc Cho Vừa Lòng Nhau.

Tạ Ơn, Thờ Lạy, Kính Yêu, Tín Thác, Phó Dâng, Ca Tụng ,Tôn Vinh , Kính Sợ, Trông Cậy Vaò Tình Yêu Cũa Chúa, Phật, Trời Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đái Thiên Tôn.

Xin Cha Thương Xót Tha Tội Cứu Giúp Ngự Lại Trong Con.
Con Nguyện Tuân Giữ Lời Cha Day:
Kinh Lễ Nuyện Thương Tha Gíup Người,
Chấp Nhận Chuị Đựng Hy Sinh Với Tinh Thần Từ Bó Tất Cá :
Tình, Tiền, Danh, Quyền, Lợi. Có Như Không Như Có. Tâm Bình - Tri Dũng.

Chĩ Huy Kiễm Soát Kiềm Chế Tối Đa Răn Dạy Lục Căn Lục Trần :
Chĩ Cho Nó Biết Điều Tốt Phãi Làm Tối Đa,
Điều Xấu Thì Phãi Tránh Xa Không Làm
Hĩ Nộ Ái Ố Ai Lạc Dục Nhãn Nhĩ Kỳ Thân Thiệt Ý Tham Sân Si.
Không Ham, Không Lo, Không Vui, Không Buồn, Không Giận, Không Gian, Không Dâm, Không Dố,i Không Ghen, Không Ghét, Không Giết, Không Hại, Không Tự Cao, Không Ích Kỹ, Không Khoe Khoan, Không Phát Lát . Từ Bõ Tất Cã Những Gì Xấu Xa Phàm Ngã . Nhưng Giữ Lại Tăng Trưỡng Những Gì Tốt Đẹp Chân Ngã.

Hồn Con Đây Xác Con Đây.
Xin Cha Hứơng Dẫn Soi Sáng Cai Trị Sống Sao Cho Đệp Lòng Chúa Vừa Lòng Người.
Xin Cha Cho Con Có Tư Tưỡng Thánh Thiện Lời Nói Thanh Thiện Hành Động Thánh Thiện Mọi Nơi Mọi Lúc Mọi Người
Tăng Trưỡng Đức Tin Đức Cậy Đức Mến Công Bình Bác Ái Vị Tha Thương Yêu Gíup Đỡ

Con Nguyện Tuân Giữ Lời Cha Dạy Thì Cha Se Ỡ Trong Con.
Xin Sẽ Được ,Gõ Sẽ Mớ, Tìm Sẽ Thấy.

Xin Cho Con Có Trai Tim Rộng Mỡ Thương Ban Yêu Thương Nhân Loại Vô Điều Kiện.
Xin Cho Con Dồi Dào Sức Khõe Bệnh Tật Tiêu Trừ
Xin Cho Con An Tâm Hạnh Phúc Bình An Không Lo Âu Sợ Sệnh .
Xin Cho Con Đầy Đũ Phương Cách, Phương Tiện, Sức Khõe, Tiền Bạc, Nhân Lực, May Mắn, Thông Minh Nhờ Thiên Trí Cha. Thấu Hiễu Moí Sự

Đễ Hiệp Nhất Cùng Cha Thễ Hiện Xây Dựng Thiên Đàng Tại Thế
Dưới Đất Cũng Như Trên Trời. Gíup Cho Nhân Loại Khõi Vòng Khỗ Đau
Xây Dưng Nhà Cha Trên Toàn Thế Giới .
Đễ Lẫy Lừng Danh Cha Trên Khấp Địa Cầu.
Tõa Sáng Hào Quang Cha Đến Cho Mọi Người.
Bình An Dươí Thế Cho Người Thiện Tâm.
Tạ Ơn Cha.
_________________________________________________________________

Dưới Đây Là Mục Tiêu Mục Đích Nguyện Vọng Cũa
Đạo Tạ Ơn Trời ̣̣ Thank God - By WFGOD.org

1- Giúp Mọi Người Phương Pháp Tu Luyện Thực Hành Dễ Dàng Phù Hợp Với Mọi Hoàn Cãnh Mà Nhanh Chóng Đạt Tới An Tâm - Hạnh Phúc - Bình An Trong Cuộc Sông theo Thời Đại Bây Gìơ 

2-Gíup Mọi Người Mua Sắp Mọi Thứ Cần Dùng Với Giá Bão Đãm Thấp Nhất. Vì Gía Cũa WFGOD.ORG Trực Tiếp Từ Nhà Sãn Xuất Không Qua Trung Gian Bất Cứ Ai. Nên WFGOD.org Bão Đãm Hàng Hóa Tuyệt Hão Mà Gía Cã Bão Đãm Thấp Nhứt và Có (Guarantee Matching To Any Competitors.)
3- Tặng $25.00 Credit To New Member to Register To WFGOD.org website www.esaverzone.com.
4- Also Get Rebate 1% of Total Amount Buy In The Month for every Month( for only Products Merchandises qualify . Not Apply To Any Financial insurance Products )
5- Gíup Đạo Hữu Rất Nhiều Cách Earn Extra Incomes ̣(See Detail in Earn Income Pages)
6- Trợ Gíup Người Già Yếu Bệnh Tật, Người Xa Cơ Thất Thế Không Nhà.
7- Thu Nhận Trẽ Sơ Sinh Vừa Mới Chào Đời. Cha Mẹ Từ Bõ Chĩ Vì Hoàn Cãnh Khó Khăn. Đem Về Chăm Sóc, Nuôi Nấng Dạy Dỗ ,Huấn Luyện Cho Biết Sống Theo Lề Luật Cha Khi Còn Thơ Ấu.
Lớn Lên Trỡ Thành Gíao Mục Cũa WFGOD.org Truyên Giáo Giúp Đời Mai Sau.

Tới Đây Đạo Hữu Hỉễu Rôi . Không Gì Thiệt Hại, Không Mất Quyền Lợi , Không Xin Không Bão Cúng Dường.Không Cho Đạo Hữu Tốn Hao Đồng Naò. Giúp Cho Đạo H̃ữu  Bồi Tâm Dưỡng Tánh Tiết Kiếm, Tạo Ra Đôǹg Tiền.Tu Cao Hạnh Phúc Cã Nhà Cùng Vui . Cho Nên Đạo Hữu Mọi Người Trên Tòan Thế Giới Tham Gia Mời Vào. Cùng Nhau Xây Dưng Nhà Cha Trên Khấp Địa Cầu .
Tõa Sáng Hào Quang Cha Đến Cho Mọi Người.
Bình An Dươí Thế Cho Người Thiện Tâm.
Tạ Ơn Cha,  Tạ Ơn Đạo Hữu Moị Người Chúng Sanh.

Mọi Thắc Mắt, Phê Bình, Chia Sẽ,  Góp Ý, Bất Cớ Điều Gì . 
Xin Đ̀ừng Ngần Ngại Liên Lạc  Bằng Phone Hay Những Emails Dưới Đây.
WFGOD.org: www.wfgod.org  or www.esaverzone.com or www.wfgsaver.com 
Email: wfg@wfgod.org or wfg@wfgsaver.com  or esz@esaverzone.com 
Phone: USA:832-328-8058
TĂNG TRƯỠNG CHÂN NGÃ

CHO KẼ ĐÓI ĂN
CHO KẼ KHÁT UỐNG
CHO KẼ RÁCH RƯỚI ĂN MẶC
VIẾNG KẼ LIỆT
CÙNG KẼ TÙ RẠC
CHO KHÁCH ĐỖ NHÀ
CHUỘC KẼ LÀM TÔI
CHÔN XÁC KẼ CHẾT
NHỊN KẼ MẤT LÒNG TA
TIẾT ĐỘ THANH SẠCH
BÁC ÁI VUI VẼ
HIỀN LÀNH NHÂN TỪ
BÌNH AN HÒA NHÃ
KIÊN NHẨN NHẨN NẠI
TIN TƯỠNG NHÃ NHẶN
TỪ, BI, HỸ, XÃ,-
BI,TRÌ DŨNG
CHÁNH KIẾN, CHÁNH TƯ DUY
CHÁNH NGHIỆP, CHÁNH MẠNG
CHÁNH TINH TẤN, CHÁNH NIỆM
CHÁNH NGỮ, CHÁNH ĐỊNH
NHÂN, LỄ, NGHĨA, TRÍ, TÍN
CÔNG DUNG NGÔN HẠNH

Tứ Diệu Đế Và Bát Chánh Đạo
Cách Giữ Tâm Thanh Tịnh
6 Lục Căn, Lục Trần
Tuyên Ngôn Dạy Đạo Cao Đài
100 Lời Dạy Khỗng Tữ-Lão Tữ-Trang Tữ
Triết Lý Hội Long Hoa

TRIET HẠ PHAM NGÃ̃
Chĩ Huy Kiễm Sóat Kiềm Chế Tối Đa - Răn Dạy Lục Căn Lục Lục Trần

Đễ Cho Nó Biết Điều Tốt Phãi Làm Tối Đa, Điều Xấu Thì Phãi Tránh Xa Không Làm
Có Tinh Thần Từ Bõ Tình Tiền Danh Quyền Lợi. Có Như Không, Không Như Có.
Tâm Bình Trí Dũng. Không Cần Tìm Hiễu Gì Hơn.Coi Chừng Bị Dẫn Tu Xa Lạc Đường.
Vũ Trụ Biến Hóa Khôn Lường . Mọi Sự Điều Phãi Tiến Hóa Theo Thời.
Tuy Cùng Chân Lý Tu Hành, Nhưng Mà Theo Cách Tu Xưa Ngàn Năm Khó Thành.
Nhớ là Tu Theo Thời Đài Bây Giờ. Cha Mẹ Vợ Chồng Con Cái Cã Nhà Cùng Tu.
Chĩ Cần Trí Niệm Thuộc Lòng Từng Giây Từng Phút Từng Giờ
Mọi Nơi Mọi Lúc Những Điều Dưới Đây.Từ Từ Ta Sẽ Biến Thành Người Ngây Tốt Lành.
KHÔNG HAM | KHÔNG LO | KHÔNG VUI | KHÔNG BUỒN | KHÔNG GIẬN | KHÔNG GIAN | KHÔNG DÂM | KHÔNG DỐI | KHÔNG GHEN |
KHÔNG GHÉT | KHÔNG GIẾT | KHÔNG HẠI |KHÔNG TỰ CAO | KHÔNG ÍCH KỸ | KHÔNG KHOÁT LÁT | DIỆT TRỪ TÁNH HƯ TẬT XẤU
HĨ| NỘ | ÁI | Ố | AI | LẠC |DỤC | NHÃN | NHĨ | KỲ | THÂN | THIÊT | Ỳ | THAM | SÂN | SI

WWW. WFGOD.ORG : Phone: 832-328-8058 : Email: wfg@ wfgod.org

 • Earn Income as Gíao Mục Tu Sĩ Cho WFGOD.org

  Earn Income as Gíao Mục Tu Sĩ Cho WFGOD.org

 • Earn Residual Income By Referral

  Earn Residential Income By Referral

 • Earn Income By Working Online as Telemarketer

  Earn Income By Working Online as Telemarketer

 • Earn Income as Sale Agent By Zip code

  Earn Income as Sale Agent By Zip code

 • Earn Income as Insurance Agent by Zip code

  Earn Income as Insurance Agent by Zip code

 • Earn Income as CSR Rep in WFG Insurance Office

  Earn Income as CSR Rep in WFG Insurance Office

 • Earn Income as Helper in WFG Insurance Office

  Earn Income as Helper in WFG Insurance Office

 • Accordion Title
  Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos.

Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, Đức Phật Thích Ca, Đức Chúa Ala, Đức Chúa Johava, Đức Huỳnh Gíáo Chũ , Ngọc Hoàng Thượng Đê Vô Cực Đại Thiên Tôn
Chớ Đừng So Sánh Khen Chê Đạo Nào.
Cùng Là Một Đạo Một Cha Trên Trời .

Không Cần Đạo Hữu Thay Đối Đạo Mình Đang Theo.
Tiếp Tục Thờ Đấng Đạo Hứu Đang Thờ .
Không Cần Đạo Hữu Cho Tiền . Không Cần Đạo Hữu Cúng Dường Gì Đâu
Đạo Nây Không Có Gíao Chũ Giáo Hoàng.
Chĩ Người Nhõ Bé Thấp Hèn.Không Cần Tìm Hiễu Mặt Tên Làm Gì.
Giúp Cho Biết Cách Tu Hành -
Tu Theo Thời Đại,Thực Tế Kim Tiền Thời Nay.
Gíup Cho Đạo Hữu Biết Cách Kiếm Ra Đồng Tiền.
Đũ Nuôi Đú Sống Cã Nhà Cùng Tu

Thiên Đàng Tại Thế Tại Nhà | Đạo Đời Thương Ngươn Thiết Lập 2100.
Đạo Nầy Tu Tập Thực Hành:
Những Điều Chúa Dạy Phật Ban Cho Đời.
Tu Nhanh Tập Dễ Moị Người Cùng Theo.

Chĩ Cần Trí Niệm Liên Hồi Mọi Mơi Mọi Lúc Mọi Thời Khắc Ghi.
Thuộc Lòng Những Điều Dưới Đây. Tăng Cao Chân Ngã - Triệt Hạ Phàm Ngã

Cộng Thêm Nằm Ngũ Ngoạ Thiền -
Dễ Hơn Ngồi Thẵng Tọa Thiền Một Gìơ Nữa Đêm.
Đây Là Bí Quyết Giữ Tâm - Không Cho Nó Phóng Lo Ra Điều Gì.
Trí Niệm Mọi Sự Không Thuôc Về Ta. Ta Không Muốn Gì .Ta Không Cần Gì.
Chĩ Cần Chúa Phật Thượng Đế Ngự Vào Trong Ta.
Có Cha Có Phật Thượng Đế Trong Lòng
Tâm Ơi Tŕi Hỡi Còn Gì Phãi Lo.
Yên Tâm Tiếp Tục Tọa Thiền.
Chĩ Cần Hiệp Nhất Cùng Cha Trên Trời -
Hiễu Ra Chân Lý - Thóat Vòng Khỗ Đau.
Không Cho Tâm Phóng Nghí Gì Xâú Xa.
Chú Tâm Nghĩ Đến Chúa Cha Phật Trời Thượng Đế Mà Thôi
Cố Đem Thanh Điễn Từ Dưới Lên Trên Đinh Đầu.
Đễ Cho Tinh Khi Thần Hội Tụ Biến Thành Thánh Thai .
Xá Lợi Tữ. Gíup Cho Thóat Khõi ĐàoThay Kiếp Người.
Phãi Nghe Thật Nhiều Thật Nhiều, Và Thật Nhiều Bấm Vào Video Dưới Đây

THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHƠN LÝ

Những Lời Giáo Huấn Chĩ Dạy Cũa Cha Trên Trời
Khỗ Công Như Thế Moị Ngày Mỗi Đêm.
Thì Là Chúa Phật Ngư Vào Tâm Ta.
Không Tìm Chúa Phật Đâu Xa..
Tại Nhà Ta Có Thượng Đế Chúa Cha Phật Trời.
Thế Thì Ta SốngThiên Đàng Tại Thế Tại Nhà .
Sống Cùng Cha Mẹ Vợ Chồng Con Cái Một Nhà An Vui .

Sống Không Giận, Không Hờn, Không Óan Trách.-
Sống Mĩm Cười, Với Thữ Thách Chông Gai.
Sỗng Vươn Lên, Theo Kịp Ánh Ban Mai.-
Sống Chan Hòa, Với Những Người Chung Sống.
Sống Là Động, Nhưng Lòng Luôn Bất Động.-
Sống Là Thương, Nhưng Lòng Chẵng Vấn Vương.
Sống Yên Vui, Danh Lợi Maĩ Coi Thường-
Tâm Bất Biến, Giữa Dòng Đời Vạn Biến

Tập Luyện Bãn Thân -Phãi Thuộc Lòng .
Chĩ Cần Trí Niệm Ngày Đêm Từng Giây Từng Phut Từng Giờ Theo Bài Dưới Đây
Không Cần Tìm Hiễu Gì Hơn .
Tự Nhiên Thành Phật Thành Tiên Tại Thế Hồi Nào Không Hay.

Kính Chúa Yêu Người, Tu Luyện Bán Thân,
Phục Vụ Tha Nhân Theo Tinh Thần Vì Ngươì Quên Mình, Vì Nghía Quyên Lợi
Phãi Sống Cho Công Bình Bác Ái Vị Tha Thương Yêu
Gíup Đỡ Moị Người, Mọi Nơi Mọi Luc Cho Vừa Lòng Nhau.

Tạ Ơn, Thờ Lạy, Kính Yêu, Tín Thác, Phó Dâng, Ca Tụng ,Tôn Vinh , Kính Sợ, Trông Cậy Vaò Tình Yêu Cũa Chúa, Phật, Trời Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đái Thiên Tôn.

Xin Cha Thương Xót Tha Tội Cứu Giúp Ngự Lại Trong Con.
Con Nguyện Tuân Giữ Lời Cha Day:
Kinh Lễ Nuyện Thương Tha Gíup Người,
Chấp Nhận Chuị Đựng Hy Sinh Với Tinh Thần Từ Bó Tất Cá :
Tình, Tiền, Danh, Quyền, Lợi. Có Như Không Như Có. Tâm Bình - Tri Dũng.

Chĩ Huy Kiễm Soát Kiềm Chế Tối Đa Răn Dạy Lục Căn Lục Trần :
Chĩ Cho Nó Biết Điều Tốt Phãi Làm Tối Đa,
Điều Xấu Thì Phãi Tránh Xa Không Làm
Hĩ Nộ Ái Ố Ai Lạc Dục Nhãn Nhĩ Kỳ Thân Thiệt Ý Tham Sân Si.
Không Ham, Không Lo, Không Vui, Không Buồn, Không Giận, Không Gian, Không Dâm, Không Dố,i Không Ghen, Không Ghét, Không Giết, Không Hại, Không Tự Cao, Không Ích Kỹ, Không Khoe Khoan, Không Phát Lát . Từ Bõ Tất Cã Những Gì Xấu Xa Phàm Ngã . Nhưng Giữ Lại Tăng Trưỡng Những Gì Tốt Đẹp Chân Ngã.

Hồn Con Đây Xác Con Đây.
Xin Cha Hứơng Dẫn Soi Sáng Cai Trị Sống Sao Cho Đệp Lòng Chúa Vừa Lòng Người.
Xin Cha Cho Con Có Tư Tưỡng Thánh Thiện Lời Nói Thanh Thiện Hành Động Thánh Thiện Mọi Nơi Mọi Lúc Mọi Người
Tăng Trưỡng Đức Tin Đức Cậy Đức Mến Công Bình Bác Ái Vị Tha Thương Yêu Gíup Đỡ

Con Nguyện Tuân Giữ Lời Cha Dạy Thì Cha Se Ỡ Trong Con.
Xin Sẽ Được ,Gõ Sẽ Mớ, Tìm Sẽ Thấy.

Xin Cho Con Có Trai Tim Rộng Mỡ Thương Ban Yêu Thương Nhân Loại Vô Điều Kiện.
Xin Cho Con Dồi Dào Sức Khõe Bệnh Tật Tiêu Trừ
Xin Cho Con An Tâm Hạnh Phúc Bình An Không Lo Âu Sợ Sệnh .
Xin Cho Con Đầy Đũ Phương Cách, Phương Tiện, Sức Khõe, Tiền Bạc, Nhân Lực, May Mắn, Thông Minh Nhờ Thiên Trí Cha. Thấu Hiễu Moí Sự

Đễ Hiệp Nhất Cùng Cha Thễ Hiện Xây Dựng Thiên Đàng Tại Thế
Dưới Đất Cũng Như Trên Trời. Gíup Cho Nhân Loại Khõi Vòng Khỗ Đau
Xây Dưng Nhà Cha Trên Toàn Thế Giới .
Đễ Lẫy Lừng Danh Cha Trên Khấp Địa Cầu.
Tõa Sáng Hào Quang Cha Đến Cho Mọi Người.
Bình An Dươí Thế Cho Người Thiện Tâm.
Tạ Ơn Cha.
_________________________________________________________________

Dưới Đây Là Mục Tiêu Mục Đích Nguyện Vọng Cũa
Đạo Tạ Ơn Trời ̣̣ Thank God - By WFGOD.org

1- Giúp Mọi Người Phương Pháp Tu Luyện Thực Hành Dễ Dàng Phù Hợp Với Mọi Hoàn Cãnh Mà Nhanh Chóng Đạt Tới An Tâm - Hạnh Phúc - Bình An Trong Cuộc Sông theo Thời Đại Bây Gìơ

2-Gíup Mọi Người Mua Sắp Mọi Thứ Cần Dùng Với Giá Bão Đãm Thấp Nhất. Vì Gía Cũa WFGOD.ORG Trực Tiếp Từ Nhà Sãn Xuất Không Qua Trung Gian Bất Cứ Ai. Nên WFGOD.org Bão Đãm Hàng Hóa Tuyệt Hão Mà Gía Cã Bão Đãm Thấp Nhứt và Có (Guarantee Matching To Any Competitors.)
3- Tặng $25.00 Credit To New Member to Register To WFGOD.org website www.esaverzone.com.
4- Also Get Rebate 1% of Total Amount Buy In The Month for every Month( for only Products Merchandises qualify . Not Apply To Any Financial insurance Products )
5- Gíup Đạo Hữu Rất Nhiều Cách Earn Extra Incomes ̣(See Detail in Earn Income Pages)
6- Trợ Gíup Người Già Yếu Bệnh Tật, Người Xa Cơ Thất Thế Không Nhà.
7- Thu Nhận Trẽ Sơ Sinh Vừa Mới Chào Đời. Cha Mẹ Từ Bõ Chĩ Vì Hoàn Cãnh Khó Khăn. Đem Về Chăm Sóc, Nuôi Nấng Dạy Dỗ ,Huấn Luyện Cho Biết Sống Theo Lề Luật Cha Khi Còn Thơ Ấu.
Lớn Lên Trỡ Thành Gíao Mục Cũa WFGOD.org Truyên Giáo Giúp Đời Mai Sau.

Tới Đây Đạo Hữu Hỉễu Rôi . Không Gì Thiệt Hại, Không Mất Quyền Lợi , Không Xin Không Bão Cúng Dường.Không Cho Đạo Hữu Tốn Hao Đồng Naò. Giúp Cho Đạo H̃ữu Bồi Tâm Dưỡng Tánh Tiết Kiếm, Tạo Ra Đôǹg Tiền.Tu Cao Hạnh Phúc Cã Nhà Cùng Vui . Cho Nên Đạo Hữu Mọi Người Trên Tòan Thế Giới Tham Gia Mời Vào. Cùng Nhau Xây Dưng Nhà Cha Trên Khấp Địa Cầu .
Tõa Sáng Hào Quang Cha Đến Cho Mọi Người.
Bình An Dươí Thế Cho Người Thiện Tâm.
Tạ Ơn Cha, Tạ Ơn Đạo Hữu Moị Người Chúng Sanh.

Mọi Thắc Mắt, Phê Bình, Chia Sẽ, Góp Ý, Bất Cớ Điều Gì .
Xin Đ̀ừng Ngần Ngại Liên Lạc Bằng Phone Hay Những Emails Dưới Đây.
WFGOD.org: www.wfgod.org or www.esaverzone.com or www.wfgsaver.com
Email: wfg@wfgod.org or wfg@wfgsaver.com or esz@esaverzone.com
Phone: USA:832-328-8058


TĂNG TRƯỠNG CHÂN NGÃ

CHO KẼ ĐÓI ĂN
CHO KẼ KHÁT UỐNG
CHO KẼ RÁCH RƯỚI ĂN MẶC
VIẾNG KẼ LIỆT
CÙNG KẼ TÙ RẠC
CHO KHÁCH ĐỖ NHÀ
CHUỘC KẼ LÀM TÔI
CHÔN XÁC KẼ CHẾT
NHỊN KẼ MẤT LÒNG TA
TIẾT ĐỘ THANH SẠCH
BÁC ÁI VUI VẼ
HIỀN LÀNH NHÂN TỪ
BÌNH AN HÒA NHÃ
KIÊN NHẨN NHẨN NẠI
TIN TƯỠNG NHÃ NHẶN
TỪ, BI, HỸ, XÃ,-
BI,TRÌ DŨNG
CHÁNH KIẾN, CHÁNH TƯ DUY
CHÁNH NGHIỆP, CHÁNH MẠNG
CHÁNH TINH TẤN, CHÁNH NIỆM
CHÁNH NGỮ, CHÁNH ĐỊNH
NHÂN, LỄ, NGHĨA, TRÍ, TÍN
CÔNG DUNG NGÔN HẠNH

Tứ Diệu Đế Và Bát Chánh Đạo

Cách Giữ Tâm Thanh Tịnh

6 Lục Căn, Lục Trần

Tuyên Ngôn Dạy Đạo Cao Đài

100 Lời Dạy Khỗng Tữ-Lão Tữ-Trang Tữ

Triết Lý Hội Long Hoa

TRIET HẠ PHAM NGÃ̃
Chĩ Huy Kiễm Sóat Kiềm Chế Tối Đa - Răn Dạy Lục Căn Lục Lục Trần
Đễ Cho Nó Biết Điều Tốt Phãi Làm Tối Đa, Điều Xấu Thì Phãi Tránh Xa Không Làm
Có Tinh Thần Từ Bõ Tình Tiền Danh Quyền Lợi. Có Như Không, Không Như Có.
Tâm Bình Trí Dũng. Không Cần Tìm Hiễu Gì Hơn.Coi Chừng Bị Dẫn Tu Xa Lạc Đường.
Vũ Trụ Biến Hóa Khôn Lường . Mọi Sự Điều Phãi Tiến Hóa Theo Thời.
Tuy Cùng Chân Lý Tu Hành, Nhưng Mà Theo Cách Tu Xưa Ngàn Năm Khó Thành.
Nhớ là Tu Theo Thời Đài Bây Giờ. Cha Mẹ Vợ Chồng Con Cái Cã Nhà Cùng Tu.
Chĩ Cần Trí Niệm Thuộc Lòng Từng Giây Từng Phút Từng Giờ
Mọi Nơi Mọi Lúc Những Điều Dưới Đây.Từ Từ Ta Sẽ Biến Thành Người Ngây Tốt Lành.
KHÔNG HAM | KHÔNG LO | KHÔNG VUI | KHÔNG BUỒN | KHÔNG GIẬN | KHÔNG GIAN | KHÔNG DÂM | KHÔNG DỐI | KHÔNG GHEN |
KHÔNG GHÉT | KHÔNG GIẾT | KHÔNG HẠI |KHÔNG TỰ CAO | KHÔNG ÍCH KỸ | KHÔNG KHOÁT LÁT | DIỆT TRỪ TÁNH HƯ TẬT XẤU
HĨ| NỘ | ÁI | Ố | AI | LẠC |DỤC | NHÃN | NHĨ | KỲ | THÂN | THIÊT | Ỳ | THAM | SÂN | SI

WWW. WFGOD.ORG : Phone: 832-328-8058 : Email: wfg@ wfgod.org

Earn Income as Gíao Mục Tu Sĩ Cho WFGOD.org
Earn Income as Gíao Mục Tu Sĩ Cho WFGOD.org

Earn Residual Income By Referral
Earn Income By Working Online as Telemarketer
Earn Income as Sale Agent By Zip code