WFGOD.org

 • TÔN CHỈ

  THANKS GOD RELIGION

  HỘI THÁNH DÒNG TẠ ƠN CHÚA

  LOVE - FAIR -SHARE - HELP - FORGIVEN
  WAY FOLLOWS GOOD | LIVING HAVEN ON EARTH

  ĐƯỜNG THEO CHÚA | SỐNG THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ 
  KÍNH CHÚA - YÊU NGƯỜI - TU LUYỆN BẢN THÂN - PHỤC VỤ THA NHÂN:

  1- TẬP KIỂM SOÁT: TƯ TƯỞNG, LỜI NÓI, HÀNH ĐỘNG.
  2- TẬP SỐNG : CÔNG BẰNG - BÁC ÁI - VỊ THA - THƯƠNG YÊU - GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI. ̣( LOVE - FAIR - SHARE - HELP - FORGIVEN )
  3- TẬP NHÌN MỌI SỰ ĐỀU LÀ VÔ THƯỜNG, CÓ NHƯ KHÔNG, KHÔNG NHƯ CÓ, TÂM BÌNH, TRÍ DŨNG, VÔ NGÃ, AN VUI, TỰ TẠI.
  4- TẬP CÓ TINH THẦN TỪ BỎ: TÌNH, TIỀN, DANH, QUYỀN, LỢI.
  5- TẬP KIỀM CHẾ, TRIỆT HẠ, TỐI ĐA: HỈ, NỘ, ÁI, Ố, AI, LẠC, DỤC, NHẢN, NHỈ, KỲ, THÂN, THIỆT Ý, THAM, SÂN, SI.
  6- TẬP PHỤC VỤ THA NHÂN VỚI TINH THẦN: VÌ NGƯỜI QUÊN MÌNH- VÌ NGHĨA QUÊN LỢI.
  6- TUÂN GIỮ 10 ĐIỀU RĂN: THỜ LẠY ĐỨC CHÚA TRỜI,CHỚ KÊU TÊN ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ CỚ, GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT, THẢO KÍNH CHA MẸ, CHỚ GIẾT NGƯỜI,CHỚ LÀM SỰ DÂM DỤC, CHỚ LẤY CỦA NGƯỜI,CHỚ LÀM CHỨNG DỐI, CHỚ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI, CHỚ THAM CỦA NGƯỜI.
  7- TẬP TRÍ NIỆM LIÊN TỤC MỌI NƠI, MỌI LÚC. MỌI NGÀY: TẠ ƠN CHÚA...TẠ ƠN CHÚA...TẠ ƠN CHÚA.

 • KINH NGUYỆN

  KÍNH CHÚA
  CON TẠ ƠN,THỜ LẠY, KÍNH YÊU, TÍN THÁC,PHÓ DÂNG,CA TỤNG,TÔN VINH,KÍNH SỢ, TRÔNG CẬY VÀO TÌNH YÊU CỦA CHÚA.
  XIN CHÚA THƯƠNG XÓT, THA TỘI CỨU GIÚP, NGỰ LẠ̀̀I TRONG CON.

  TU LUYỆN BÃN THÂN
  CON NGUYỆN TUÂN GIỮ LỜI CHUA DẠY: KINH, LỂ, NGUYỆN, THƯƠNG, THA, GIÚP NGƯỜI. CHẤP NHẬN, CHỤ̣I ĐỰNG, HY SINH, PḤỤC VỤ THA NHÂN. 
  1- TẬP KIỂM SOÁT : Ý NGHĨ, LỜI NÓI, HÀNH ĐỘNG.
  2- TẬP SỐNG : CÔNG BÌNH, BÁC ÁI, VỊ THA, THƯƠNG YÊU, GIÚP ĐỠ.
  3- TẬP NHÌN MỌI SỰ ĐỀU LÀ VÔ THƯỜNG - CÓ NHƯ KHÔNG, KHÔNG NHƯ CÓ - TÂM BÌNH, TŔI DŨNG - VÔ NGÃ, AN VUI, TỰ TẠI. 
  4- TẬP CÓ TINH THẦN TỪ BÕ : TÌNH, TIỀN, DANH, QUYỀN, LỢI.
  5- TẬP KIỂM SOÁT, KIỀM CHẾ , TRIỆT HẠ TỐI ĐA: HỈ, NỘ, ÁI, Ố, AI, LẠC, DỤC, NHÃN, NHĨ, KỲ, THÂN,THIỆT, Ý, THAM, SÂN, SI.
  6- TẬP KHÔNG HAM, KHÔNG LO, KHÔNG, VUI, KHÔNG, BUỒN, KHÔNG GIẬN, KHÔNG GIAN, KHÔNG DÂM, KHÔNG DỐI, KHÔNG GHEN, KHÔNG GHÉT, KHÔNG GIẾT, KHÔNG HẠI, KHÔNG TỰ CAO, KHÔNG ÍCH KỸ, KHÔNG KHOE KHOAN, KHÔNG PHÁT LÁT. XIN CHÚA DIỆT TRỪ NHŨNG CHỨNG HƯ TẬT XẤU TRONG CON..
  7- XIN CHÚA GIÚP CON TĂNG TRƯỠNG : ĐỨC TIN, ĐỨC CẬY, ĐỨC MẾN, CÔNG BÌNH, BÁC ÁI, VỊ THA, THƯƠNG YÊU, GIÚP ĐỠ
  8- XIN CHO CON SỐNG THÁNH THIỆN,LỜI NÓI THÁNH THIỆN, HÀNH ĐỘNG THÁNH THIỆN MỌI NƠI, MỌI LÚC, MỌI NGƯỜI.
  9- HỒN CON ĐÂY, XÁC CON ĐÂY. XIN CHÚA SOI SÁNG, HƯỚNG DẪN, CAI TRỊ : SỐNG SAO CHO ĐẸP LÒNG CHÚA, VỪA LÒNG NGƯỜI.
  10- TUÂN GIỮ 10 ĐIỀU RĂN : THỜ LẠY ĐỨC CHÚA TRỜI,CHỚ KÊU TÊN ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ CỚ,GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT, THẢO KÍNH CHA MẸ, CHỚ GIẾT NGƯỜI, CHỚ LÀM SỰ DÂM DỤC, CHỚ LẤY CỦA NGƯỜI,CHỚ LÀM CHỨNG DỐI, CHỚ MUỐN VỢ CHỒNG NGƯỜI, CHỚ THAM CỦA NGƯỜI .
  11-XIN CHÚA BAN CHO CON ĐƯỢC: ƠN KHÔN NGOAN, ƠN HIỂU BIẾT ,ƠN BIẾT LO LIỆU, ƠN SỨC MẠNH, ƠN THÔNG MINH, ƠN ĐẠO ĐỨC, ƠN KÍNH SƠ THIÊN CHÚA.
  12- TẬP SỐNG BI, TRÍ, DŨNG, NHÂN, LỂ, NGHĨA, TRÍ, TÍN, CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH
  13- TẬP THƯƠNG MẾN, THA THỨ , CHIA XẺ, CÔNG BẰNG, ,BÁC ÁI, VỊ THA, THƯƠNG YÊU, GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI.

  PHỤC VỤ THA NHÂN.
  PHỤC VỤ THA NHÂN: VỚI TINH THẦN VÌ NGƯỜI QUÊN MÌNH, VÌ NGHĨA QUYÊN LỢI

  1- CON NGUYỆN TUÂN GIỮ LỜI CHÚA DẠY, CHÚA SẼ Ở TRONG CON, THÌ KHÔNG CÓ GÌ LÀM KHÔNG ĐƯỢC TRÊN THẾ GIAN NẦY. XIN SẼ ĐƯỢC, GÕ SẼ MỠ, TÌM SẼ THẤY.
  2-XIN CHÚA CHO CON CÓ TRÁI TIM RỘNG MỠ THƯƠNG BAN, YÊU THƯƠNG CHÚNG SANH NHÂN LOẠI VÔ ĐIỀU KIỆN. THƯƠNG MẾN THA THỨ GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI LẦM LỠ, XA CƠ THẤT THẾ, GÌA NUA BỆNH TẬT
  3- XIN CHO CON DỒI DÀO SỨC KHOẺ, BỆNH TẬT TIÊU TRỪ, AN TÂM, HẠNH PHÚC, BÌNH AN, KHÔNG LO ÂU, SỢ SỆT, .
  4- XIN CHÚA CHO CON PHƯƠNG CÁCH, PHƯƠNG TIỆN, SỨC KHOẺ, TIỀN BẠC, NHÂN LỰC, MAY MẮN, THẦN TRÍ KHÔN NGOAN SÁNG SUỐT, THẤU HIỂU MỌI SỰ ĐỂ THỂ HIỆN THÁNH Ý CHA.
  5- XÂY DỰNG THIÊN ĐÀNG TRẦN THẾ, DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TÊN TRỜI. MANG ÁNH SÁNG TÔN NHAN CHÚA ĐẾN MỌI NGƯỜI.
  6- NUÔI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN TRẼ THƠ MỒ CÔI BIẾT CHÚA, SỐNG THEO LỀ LUẬT CHÚA KHI CÒN THƠ ẤU. MAI SAU TRỞ THÀNH NHỮNG GIÁO MỤC TRUYỀN LỀ LUẬT CHÚA CHO MỌI NGƯỜI.
  7- XÂY DỰNG NHÀ CHÚA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. ĐỂ LẪY LỪNG DANH CHÚA TRÊN KHẮP ĐỊA CẦU. BÌNH AN DƯỚI THẾ NGƯỜI NGƯỜI AN VUI.
  TẠ ƠN CHÚA.

  KINH LAY CHA.
  LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI,CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG, NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN.Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI.
  XIN CHA CHO CHÚNG CON HÔM NAY LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY VÀ THA NỢ CHÚNG CON, NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẼ CÓ NỢ CHÚNG CON. XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHỨC CÁM DỖ,NHƯNG CỨU CHÚNG CON RA KHỎI SỰ DỮ.
  AMEN

 • TẬP KIỀM CHẾ - TRIỆT TIÊU PHÀM NGÃ
  CHỚ KIÊU NGẠO 1:

  CHỚ KIÊU NGẠO 2:
  CHỚ THAM LAM 1:

  CHỚ THAM LAM 2:

  CHỚ MÊ DÂM DUC 1:

  CHỚ MÊ DÂM DUC 2:

  CHỚ GIẬN GIỬ :

  CHỚ MÊ ĂN UỐNG:

  CHỚ GHEN TỊ :

  CHỚ LÀM BIẾNG: 

  CHỚ LÀM TỘI LỔI 1:

  CHỚ LÀM TỘI LỔI 2:

  CHỚ LÀM TỘI LỔI 3:

  CHỚ PHÁN XÉT: 

  SỰ CHẾT:

   
  CÁM DỖ 1:

  CÁM DỖ 2: • TẬP TĂNG TRƯỜNG CHÂN NGÃ
  THIÊN ĐÀNG 1: 
  THIÊN ĐÀNG 2:
  ƠN CHÚA:
  LINH HỒN TRONG SẠCH: 

  ƠN CỨU RỔI 1:

  ƠN CỨU RỔI 2:

  LINH MỤC 1:

  LINH MỤC 2:

  BÍ TÍCH THÁNH THỂ:
  BÍ TÍCH HÒA GIẢI: 
  THÁNH LỂ:

  NĂNG RƯỚC CHÚA:
  CẦU NGUYỆN 1:

  CẦU NGUYỆN 2:

  LỜI CHÚA 1 :

  LỜI CHÚA 2 :

  ĐỨC CẬY: 
  NHÂN ĐỨC CĂN BẢN :

  CHÚA THÁNH THẦN 1:

  CHÚA THÁNH THẦN 2:

  CHÚA THÁNH THẦN 3:

  SỰ HIỆN DIỆN CHÚA JESUS:
  YÊU CHÚA 1:

  YÊU CHÚA 2:

  THÁNH HÓA CHỦ NHẬT:

  LUYỆN NGỤC :

 • TẬP SỐNG THÁNH GIỮA DÒNG ĐỜI | LIVE HAVEN ON EARTH

  PHÃI NGHE + PHÃI NGHIÊN CỨU + PHÃI THỰC TẬP HẰNG NGÀY VÀ MỌI NGÀY.

  SẼ SỐNG TRONG THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ:

  Thọ Lay ĐỨC CHÚA TRỜI, Chợ Keu TÊN ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ CO, Giu NGÀY CHÚA NHẬT, THẢO KÍNH CHA MẸ, Chợ giết người,
  Cho Lam SỰ đập DỤC, Chợ Lay CỦA NGƯỜI, Cho Lam CHỨNG DOI , cho muon vo chong NGƯỜI, Chợ THAM CỦA NGƯỜI.

  KIỂM Soát, Kiếm CHẾ, Triết HẠ max:
  Hi, Không, ÁI, Ố, AI, LẠC, Đức, Nhân, Nhi, KY, THÂN, Thiết, Ý. THAM, SÂN, SI.

  Tạ Ơn Thờ Lạy:
  Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, Đức Phật Thích Ca, Đức Chúa Ala, Đức Chúa Johava, Đức Huỳnh Giáo Chủ, Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn
  cho Do not comparing Khen Chê Đạo Nào. Cùng Là Một Đạo Một Cha Trên Trời.

  Không Cần Đạo Hữu changing Đạo Mình Đang Theo.
  Không Cần Đạo Hữu Cho Tiền. Không Cần Đạo Hữu Cung Dương Gì Đâu
  Đạo Nay Giúp Cho Đạo Hữu Tu Hành. Tu Theo Thời Đại, Thực Tế Kim Tiền Thời Nay.
  Giúp Cho Đạo Hữu know how to Kiếm Ra Đồng Tiền. Đủ Nuôi Đú Sông Cả Nhà Cùng Tử

  Thiên Đàng Tại Thế Tại Nhà | Đạo Đời Thương SOURCE establish 2100.
  Đạo Nay Tu Tập Thực Hành: Những Điều Chúa Dạy Phật Ban Cho Đời. Tu Nhanh Tập Dễ moi nguoi Cùng Theo.

  Chi có thể Trí Niệm Liên Hồi All Mới Mọi Lúc Mọi Thời Khắc Ghi.
  Thuộc Lòng Những Điều below. Tăng Cao Chân Ngã - Triết Hạ Phàm Ngã

  Tập Luyện ban than -Phãi Thuộc Lòng.
  Chi có thể Trí Niệm Ngày Đêm Từng Giây Từng Phut Từng Time Theo Bài following
  Không Cần Tìm Hiểu Gì Hơn. Tự Nhiên Thành Phật Thành Tiên Tại Hội Nào Không Hay.

  Kính Chúa Yêu Người, Tu Luyện Bán Thân,
  Phục Vụ Tha Nhân Theo Tĩnh Thần Vì Người Quên Mình, Vì Nghĩa Quyên Lợi
  Phai Sống Chợ Công Bình Bác Ái Vị Tha Thương Yêu
  Giúp đỡ mọi người, Mọi Nơi Mọi Lức Cho Vừa Lòng Nhau .

  Tạ Ơn, Thờ Lạy, Kính Yêu, Tín Thác, Phó Đằng, Ca Tụng, Tôn Vinh, Kính Sợ, trồng cây Vào Tình Yêu Cửa Chúa, Phật, Trời Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.

  Xin Cha Thương Xót Tha Tội Cứu Giúp Ngự Lại Trọng Côn.
  Côn Nguyễn Tuấn Giữ Lời ngày Cha: Kinh Lễ Nuyen Thương Tha Giúp Người,
  chap nhan chui properly Hy Sinh With Tĩnh Thần Từ Bó all:
  Tình, Tiền, Danh, Quyền, Lợi. Có Như Không Như no. Tâm Bình - Trị Dũng.

  Chí Huy Kiếm Soát Kiềm Chế Tối Đa Ran Dạy Lục Căn Lục Trần:
  only for This Biết Điều Tốt Phai Làm Tối Đa, Điều Xấu Thì Phái Tranh Xá Không Làm
  Hi no Ái Ố Ái Lạc Đức Nhân Nhĩ Kỳ Thân Thiệt Ý Tham Sân Si .
  Không Ham, Không Lo, Không Vui, Không Buồn, Không Gian, Không Gian, Không Dâm, Không làm, tôi does not Ghen, Không Ghét, do not Kill, Không Hại, Không Tự Cao, Không Ích Kỹ, do not Khỏe Khoan, do not Phát Lát. From Bo Tat ca explain what Xấu Xa Phàm Ngã. But held Tăng Trương explain what Tốt Đẹp Chân Ngã.

  Hồn Côn Đây Xác Côn Đây.
  Xin Cha Huong Dan Soi Sáng Cai Trị Sống Sao Cho Đẹp Lòng Chúa Vừa Lòng Người.
  Xin Cha Chợ Cồn Cỏ words that Thánh Thiện Internal error Thanh Thiện Hành Động Thánh Thiện Mọi Nơi Mọi Lúc Mọi Người
  Tăng Trương Đức Tin Đức Cày Đức Mến Công Bình Bác Ái Vị Tha Thương Yêu GIÚP ĐỠ

  Côn Nguyễn Tuấn Giữ Lời Cha Dạy Thì Cha Se o Trọng Côn.

  Xin to be, Gò Sẽ Mo, Tìm Sẽ Thấy.
  Xin Chợ Cồn Cỏ Trai Tim Rộng Mỡ Thương Ban Yêu Thương Nhân Loại Vô Điều Kiện.
  Xin Cho Con DOI DAO Sức Khỏe Bệnh TAT Tiêu Trừ
  Xin Cho Con Một Tâm Hạnh Phúc Bình An Không Lo Âu Sợ Sệnh.
  Xin Cho Con full Phương Cách, Phương Tiện, suc khoe, Tiền Bạc, Nhân Lực, May Mắn, Thông Minh Nhờ Thiên Trí Cha. Thấu new pseudonym Sự

  Đế Hiệp Nhất Cùng Cha Thế Hiển Xây Dựng Thiên Đàng Tại Thế
  Dưới Đất as well as Trên Trời. Giúp Cho Nhân Loại Khôi Vòng Kho Đau
  Xây Dựng Nhà Cha Trên Toàn Thế Giới. Đế Lay Lừng Danh Cha Trên Khấp Địa Cầu.
  TOA Sáng Hào Quang Cha Đến Cho Mọi Người.
  Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm.
  Tạ Ơn Cha.


  Những Lời Giáo Huấn Chí Dạy Cua Cha Trên Trời Kho Công Như Thế Mới Ngày Every Đêm.
  Thì Là Chúa Phật Ngư Vào Tâm Ta. Could not find Chúa Phật Đâu Xa ..
  Tại Nhà Ta Có Thượng Đế Chúa Cha Phật Trời.
  Thị Tạ SốngThiên Đàng Tại Thế Tại Nhà.
  Sống Cùng Cha Mẹ Vợ Chồng Con Cái Một Nhà Một Vui.

  Sống Không Giận, Không Hòn, No Oan Trách.-
  Sống Mĩm Cười, Voi Thử Thách Chông Gai.
  Sông Vươn Lên, Theo Kip Ánh Ban Mai.-
  Sống Chan Hòa, Voi nhung nguoi Chung Sống.
  Sông La Động, But Lòng Luôn Bất Động.-
  Sông La Thương, But Lòng Chang Vấn Vương.
  Sống Yên Vui, Danh Lợi Mai Côi Thường-
  Tâm Bất Biến, Giữa Dòng Đời Vạn Biến

  Cách Thiền following Không Cần Cho Các Tín Hữu Có Gia Đình. But Rất Tốt Cho Tín Hữu ve huu Hay Tín Hữu Lớn Tuổi Hay Hết Vòng Trách Nhiệm Vợ Chồng.
  Cộng Add Nam Ngư Ngọa Thiền - Dễ Hơn Ngồi Thăng TOA Thiền Một Giò Nữa Đêm.
  Đây Là Bí Quyết Giữ Tâm - Không for it Phóng Lo Ra Điều Gì.
  Trí Niệm All Sự not part of Tạ. Ta Không Muốn Gì .Ta Không Cần Gì.
  Chi có thể Chúa Phật Thượng Đế Ngự Vào Trọng Tạ. There are no Cha Phật Thượng Đế Trọng Lòng
  Tâm Ơi tri hoi Còn Gì Phái Lo. Yên Tâm Tiếp Tục TOA Thiền.
  Chi có thể Hiệp Nhất Cùng Cha Trên Trời - Hiếu Ra Chân Lý - Thoát Vòng Kho Đau.
  Unable Chợ Tam Phong nghĩ gì xấu xa.
  Chú Tâm Nghĩ Đến Chúa Cha Phật Trời Thượng Đế mà thôi
  Cố Move Thanh Điện Tử Dưới Lên Trên Đinh Đầu.
  Đế Chợ Tĩnh Khi Thần Hội Tụ Biến Thành Thánh Thái.
  Xá Lợi Tử. Giúp Cho quit ĐàoThay Kiếp Người.
  Phái Nghệ Thật Nhiều Thật Nhiều, Và Thật Nhiều Bấm Vào video following

  THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHƠN LÝ

  Những Lời Giáo Huấn Chí Dạy Cua Cha Trên Trời Kho Công Như Thế Mới Ngày Every Đêm.
  Thì Là Chúa Phật Ngư Vào Tâm Ta. Could not find Chúa Phật Đâu Xa ..
  Tại Nhà Ta Có Thượng Đế Chúa Cha Phật Trời.
  Thị Tạ SốngThiên Đàng Tại Thế Tại Nhà.
  Sống Cùng Cha Mẹ Vợ Chồng Con Cái Một Nhà Một Vui.

  Sống Không Giận, Không Hòn, No Oan Trách.-
  Sống Mĩm Cười, Voi Thử Thách Chông Gai.
  Sông Vươn Lên, Theo Kip Ánh Ban Mai.-
  Sống Chan Hòa, Voi nhung nguoi Chung Sống.
  Sông La Động, But Lòng Luôn Bất Động.-
  Sông La Thương, But Lòng Chang Vấn Vương.
  Sống Yên Vui, Danh Lợi Mai Côi Thường-
  Tâm Bất Biến, Giữa Dòng Đời Vạn Biến

  Tập Luyện ban than -Phãi Thuộc Lòng.
  Chi có thể Trí Niệm Ngày Đêm Từng Giây Từng Phut Từng Time Theo Bài following
  Không Cần Tìm Hiểu Gì Hơn. Tự Nhiên Thành Phật Thành Tiên Tại Hội Nào Không Hay.

  Kính Chúa Yêu Người, Tu Luyện Bán Thân,
  Phục Vụ Tha Nhân Theo Tĩnh Thần Vì Người Quên Mình, Vì Nghĩa Quyên Lợi
  Phai Sống Chợ Công Bình Bác Ái Vị Tha Thương Yêu
  Giúp đỡ mọi người, Mọi Nơi Mọi Lức Cho Vừa Lòng Nhau .

  Tạ Ơn, Thờ Lạy, Kính Yêu, Tín Thác, Phó Đằng, Ca Tụng, Tôn Vinh, Kính Sợ, trồng cây Vào Tình Yêu Cửa Chúa, Phật, Trời Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.

  Xin Cha Thương Xót Tha Tội Cứu Giúp Ngự Lại Trọng Côn.
  Côn Nguyễn Tuấn Giữ Lời ngày Cha: Kinh Lễ Nuyen Thương Tha Giúp Người,
  chap nhan chui properly Hy Sinh With Tĩnh Thần Từ Bó all:
  Tình, Tiền, Danh, Quyền, Lợi. Có Như Không Như no. Tâm Bình - Trị Dũng.

  Chí Huy Kiếm Soát Kiềm Chế Tối Đa Ran Dạy Lục Căn Lục Trần:
  only for This Biết Điều Tốt Phai Làm Tối Đa, Điều Xấu Thì Phái Tranh Xá Không Làm
  Hi no Ái Ố Ái Lạc Đức Nhân Nhĩ Kỳ Thân Thiệt Ý Tham Sân Si .
  Không Ham, Không Lo, Không Vui, Không Buồn, Không Gian, Không Gian, Không Dâm, Không làm, tôi does not Ghen, Không Ghét, do not Kill, Không Hại, Không Tự Cao, Không Ích Kỹ, do not Khỏe Khoan, do not Phát Lát. From Bo Tat ca explain what Xấu Xa Phàm Ngã. But held Tăng Trương explain what Tốt Đẹp Chân Ngã.

  Hồn Côn Đây Xác Côn Đây.
  Xin Cha Huong Dan Soi Sáng Cai Trị Sống Sao Cho Đẹp Lòng Chúa Vừa Lòng Người.
  Xin Cha Chợ Cồn Cỏ words that Thánh Thiện Internal error Thanh Thiện Hành Động Thánh Thiện Mọi Nơi Mọi Lúc Mọi Người
  Tăng Trương Đức Tin Đức Cày Đức Mến Công Bình Bác Ái Vị Tha Thương Yêu GIÚP ĐỠ

  Côn Nguyễn Tuấn Giữ Lời Cha Dạy Thì Cha Se o Trọng Côn.

  Xin to be, Gò Sẽ Mo, Tìm Sẽ Thấy.
  Xin Chợ Cồn Cỏ Trai Tim Rộng Mỡ Thương Ban Yêu Thương Nhân Loại Vô Điều Kiện.
  Xin Cho Con DOI DAO Sức Khỏe Bệnh TAT Tiêu Trừ
  Xin Cho Con Một Tâm Hạnh Phúc Bình An Không Lo Âu Sợ Sệnh.
  Xin Cho Con full Phương Cách, Phương Tiện, suc khoe, Tiền Bạc, Nhân Lực, May Mắn, Thông Minh Nhờ Thiên Trí Cha. Thấu new pseudonym Sự

  Đế Hiệp Nhất Cùng Cha Thế Hiển Xây Dựng Thiên Đàng Tại Thế
  Dưới Đất as well as Trên Trời. Giúp Cho Nhân Loại Khôi Vòng Kho Đau
  Xây Dựng Nhà Cha Trên Toàn Thế Giới. Đế Lay Lừng Danh Cha Trên Khấp Địa Cầu.
  TOA Sáng Hào Quang Cha Đến Cho Mọi Người.
  Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm.
  Tạ Ơn Cha.
  _________________________________________________________________

  Dưới Đây Là Mục Tiêu Purpose Nguyện Vọng Cửa
  Đạo Tạ Ơn Trời ̣̣ Tạ ơn Chúa - Bằng WFGOD.org

  1- Phương Diện Vô Hình: Tinh Thần Tâm Linh:
  Giúp Mọi Người Phương Pháp Tu Luyện Thực Hành easily Phù Hợp with each Hoàn Cảnh Mà Nhanh Chóng Đạt Tới Một Tâm - Hạnh Phúc - Bình An trong cuoc song theo Thời Đại now

  2- Phương Diên Hựu Hình: Đời Sống Vật chat:

  Giúp Mọi Người Mua Sắp Mọi Thứ Cần used with Gia Bảo Đàm lowest.
  Vì Gía Cửa WFGOD.ORG Trực Tiếp Từ Vendor Không Qua Trung Gian bat cu Ái. Nên WFGOD.org quarantine Hàng Hóa Tuyệt Hao Ma GIÁ CẢ quarantine Low Nhứt and You (Đảm bảo khớp Để đối thủ cạnh tranh Bất kỳ.)
  3 Tặng $ 25,00 website tín dụng Để New Member để đăng ký Để WFGOD.org www.esaverzone.com.
  4 Cũng Nhận Rebate 1% Tổng số tiền bạn mua trong tháng cho mỗi tháng (đối với chỉ Sản phẩm Hàng hoá đủ điều kiện. Không áp dụng đối với bảo hiểm tài chính Sản phẩm)
  5 Nhận Override 1% Tổng số tiền mua trong tháng từ Referral mua của bạn trên WFGSaver.com chừng nào họ vẫn mua.

  5 Giúp Đạo Hữu rat nhieu Cách Kiếm Thu nhập thêm ̣ (Xem chi tiết trong Kiếm Trang thu nhập)

  Kiếm thêm thu nhập như Giao Mục Tu Sĩ Cho WFGOD.org
  kiếm được dư thu nhập By Referral
  kiếm được thu nhập bằng cách làm việc trực tuyến như là điện thoại viên
  kiếm được thu nhập như bán Agent By Zip code.
  Kiếm thêm thu nhập như Agent Bảo hiểm By mã bưu điện.


  5 help Người Già Yếu Bệnh TAT, Người Xa Cơ rằng not Nhà.
  6- Thu Nhận Tre Sơ Sinh Vừa Mới Chào Đời. Cha Mẹ Từ Bo Chí Vì Hoàn Cảnh Khó Khăn. Move Về Chăm Sóc, Nuôi Nẵng Mỗi ngày, Huấn Luyện Cho Biết Sống Theo Lề Luật Cha Khi Còn Thơ Ấu. Lớn Lên become Giao Mục Cửa WFGOD.org Truyện Giáo Giúp Đời Mai Sáu.

  To Đây Đạo Hữu hiểu rồi. Khôn5- help Đạo Hữu rat nhieu Cách Kiếm Thu nhập thêm ̣ (Xem chi tiết trong Kiếm Trang thu nhập) g Gì Thiệt Hại, Không Mất Quyền Lợi, Không Xin not Bão Cung Dường.Không Chợ Đạo Hữu Tốn Hảo Đồng Nao. Giúp Cho Đạo Hữu Bồi Tâm Dưỡng Tánh Tiết Kiếm, Tạo Ra Đôǹg Tiền.Tu Cao Hạnh Phúc CA Nhà Cùng Vui. Cho Nên Đạo Hữu Mọi Người Trên Toàn Thế Giới Thám Gia Mới vào. Cùng Nhau Xây Dựng Nhà Cha Trên Khấp Địa Cầu.
  TOA Sáng Hào Quang Cha Đến Cho Mọi Người.
  Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm.
  Tạ Ơn Cha, Tạ Ơn Đạo Hữu moi nguoi They Sanh.

  Mọi Thắc Mắt, Phê Bình, Chia Sẽ, Góp Ý, Bát cổ Điều Gì.
  Xin Đừng NGÂN Ngại Liên Lạc Bằng Điện thoại Hay These email below.
  WFGOD.org: www.wfgod.org hoặc www.esaverzone.com hoặc www.wfgsaver.com
  Email: wfg@wfgod.org hoặc wfg@wfgsaver.com hoặc esz@esaverzone.com
  Điện thoại: USA: 832-328-8058


  TĂNG Trương CHÂN NGA

  CHO KE ĐÒI ĂN
  CHO KE Khát UỐNG
  CHO KE Rạch Ruồi ĂN MẶC
  Vieng ke Liệt
  CÙNG Kê Tử RAC
  CHO KHÁCH ĐỖ NHÀ
  chược Kế Lâm TÔI
  Chon XÁC ke Chet
  nhin ke mat LÒNG TA
  TIẾT ĐỘ THANH Sách
  Bác Ái vui ve
  hien lanh NHÂN TỪ
  BÌNH AN HÒA NHÃ
  kiên nhẫn Nhân Nai
  TIN Tường NHÃ Nhân
  TỪ, BI, HY, XÃ, -
  BI, Trí Dũng
  CHÁNH KIẾN, CHÁNH TƯ DUY
  CHÁNH NGHIỆP, CHÁNH MẠNG
  CHÁNH TINH TẤN, CHÁNH NIỆM
  CHÁNH NGỮ, CHÁNH ĐỊNH
  NHÂN, LỄ , NGHĨA, TRÍ, TÍN
  CÔNG DUNG NGÔN HẠNH

  Tứ Diệu Đế Và Bát Chánh Đạo

  Cách Giữ Tâm Thanh Tịnh

  6 Lục Căn, Lục Trần

  Tuyên Ngôn Dạy Đạo Cao Đài

  100 Lời Dạy Khổng Tử-Lão Tu-Trang Tử

  Triết Lý Hội Long Hòa

  TRIẾT HẠ PHẠM NGA
  Chí Huy Kiếm Soát Kiềm Chế Tối Đa - Ran Dạy Lục Căn Lục Lục Trần
  Đế for it Biết Điều Tốt Phai Làm Tối Đa, Điều Xấu Thì Phái Tranh Xá Không Làm
  There is Tĩnh Thần Từ Bo Tình Tiền Danh Quyền Lợi. Có Như Không, Không Như no.
  Tâm Bình Trí Dũng. Không Cần Tìm Hiểu Gì Hơn.Coi Chung Bị Dẫn Tu Xá Lạc Đường.
  Vũ Trụ Biên Hòa Khôn Lường. Mọi Sự Điều Phái Tiến Hóa Theo Thời.
  Tuy Cùng Chân Lý Tu Hành, but Theo Cách Tu Xưa Ngàn Năm Khó Thành.
  Nhớ is Tu Theo Thời Đài now. Cha Mẹ Vợ Chồng Con Cái CA Nhà Cùng Tử.
  Chi có thể Trí Niệm Thuộc Lòng Từng Giây Từng Phút Từng Giờ
  Mọi Nơi Mọi Lúc Những Điều Dưới Đây.Từ Từ Ta Sẽ Biến Thành Người Ngây Tốt Lành.
  KHÔNG HAM | KHÔNG LO | KHÔNG VUI | KHÔNG BUỒN | Không Gian | KHÔNG GIAN | KHÔNG đập | KHÔNG DOI | KHÔNG ghen |
  KHÔNG ghet | KHÔNG giet | KHÔNG Hải | Khổng Tử CAO | KHÔNG ÍCH KỸ | KHÔNG Khoát Lạt | DIỆT TRỪ Tánh hu tat xau
  hi | Không | ÁI | Ố | AI | LẠC | DỤC | Nhân | Nhi | KỲ | THÂN | Thiết | Y | THAM | SÂN | SI

  WWW. WFGOD.ORG: Số điện thoại: 832-328-8058: Email: WFG @ wfgod.org

  Kiếm thêm thu nhập như Giao Mục Tu Sĩ Cho WFGOD.org
  kiếm được thu nhập như Giao Mục Tu Sĩ Cho WFGOD.org

  Kiếm được dư thu nhập By Referral
  kiếm được thu nhập bằng cách làm việc trực tuyến như là điện thoại viên
  kiếm được thu nhập như bán Agent By Zip code

  accordion Tiêu đề
  Suy Niệm:

  Khi ơn Chúa to which con người do not receive hợp tác thì cũng failed.

  Giu-đa đã nhận An Sung of Chúa, but following which lại chối from An Sung ấy, and bán thầy with the ba mươi đồng bạc.

  Như thế An Sung of thiên chúa luôn tôn trọng tự do of con người, and luôn mời gọi con người, đón nhận or not is quyền determined of con người • Tìm Hiểu Về Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài,

  TÔN GIÁO CẦN CHO CON NGƯỜI ?

  Hãy đăng kí (Subscribe) để được cập nhật bài giảng, sách nói hay và mới nhất tại http://bit.ly/TuSachCongGiao

  Nội dung trong audiobook:

  1. Thánh ca – Giới thiệu
  2. Tôn giáo có cần không ?
  3. Tìm hiểu Phật giáo và kiếp luân hồi
  4. Tìm hiểu sơ qua phật giáo Hoà Hảo
  5. Tìm hiểu đại cương Cao Đài Giáo.
  6. Tìm hiểu Giáo phái Tin Lành
  7. Tìm hiểu Giáo Hội Anh giáo
  8. Nền tảng đạo Công giáo hệ tại gì ?
  9. Ăn chay, ăn mặn được ích lợi gì ?
  10. Công giáo, Tin Lành khác nhau về Công nghiệp ?
  11. Làm sao phân biệt tội nặng, tội nhẹ ?
  12. Thiên Chúa ngự trong linh hồn có tội trọng ?

 • Những Điều Chúa Muốn

  Những Điều Chúa Muốn, Hãy Đến Cùng Chúa

  1. Hãy đến với Thầy
  2. Hãy tìm Thầy
  3. Thầy đã mang lửa đến
  4. Ta khát! - 1
  5. Ta khát! - 2
  6. Hãy kết hiệp với Thầy
  7. Hãy cầu nguyện luôn
  8. Này là Mẹ con
  9. ?ây là giới răn Thầy
  10. Niềm vui của Thầy ở trong chúng con
  11. Thầy chờ con
  12. Hãy lưu lại trong tình yêu Thầy - 1
  13. Hãy lưu lại trong tình yêu Thầy - 2
  14. Nêu con có đức tin
  15. Vương quốc Thầy ở trong tâm hồn
  16. Trong nơi kín ẩn
  17. ?iều Cha ưa thích
  18. Hãy đón nhận Thần Khí
  19. Này là mình Thầy
  20. Xin cho chúng nên một - 1
  21. Xin cho chúng nên một - 2
  22. Phúc cho người hiền lành
  23. Hãy thi ân
  24. Hãy trung thành
  25. ?ể Thầy hướng dẫn con
  26. Hãy có tâm hồn cầu nguyện
  27. Bao lâu con còn trên địa cầu
  28. Chính Thầy ở trong con - 1
  29. Chính Thầy ở trong con - 2
  30. Hãy hân hoan vì Thầy hiện diện - 1
  31. Hãy hân hoan vì Thầy hiện diện - 2
  32. Hãy lưu lại trong Thầy - 1
  33. Hãy lưu lại trong Thầy - 2
  34. Ai muốn làm môn đệ Thầy
  35. Sứ giả Tin Mừng

 • Những Nguyên Tắc Đời Sống Tinh Thần

  Gương Chúa Giêsu Cuốn 1- Tập Sống Đời Sống Của Chúa | Những Nguyên Tắc Hướng Dẫn Đời Sống Tinh Thần
  1 Noi gương Chúa và khinh của thế tục (từ web dongcong.net)
  2 Tự khiêm
  3 Học thuyết của chân lý
  4 Hành động cho khôn
  5 Đọc Kinh thánh
  6 Tình dục
  7 Tránh phù phiếm và kiêu ngạo
  8 Đừng suồng sã quá
  9 Vâng lời và tùng phục
  10 Lời vô ích
  11 Bình an và tiến bộ
  12 Lợi ích của đau khổ
  13 Chống với cám dỗ
  14 Xét đoán
  15 Bác ái
  16 Một nhịn chín lành
  17 Đời sống tu trì
  18 Gương thánh hiền
  19 Công việc một tu sĩ
  20 Tìm thanh vắng và thầm lặng
  21 Lòng thống hối
  22 Những đau khổ ở đời
  23 Suy gẫm cái chết
  24 Ngày công phán
  25 Cải thiện đời sống

 • Phải Kính Cẩn Đến Sức Thánh Thể

  Gương Chúa Giêsu Cuốn 4 - Phải Kính Cẩn Đến Sức Thánh Thể | Bí Tích Thánh Thể
  1 Phải kính cẩn đến rước Thánh Thể
  2 Mầu nhiệm tình yêu
  3 Lợi ích bởi năng rước lễ
  4 Chúa ban nhiều ơn cho những ai rước lễ xứng đáng
  5 Cao quí của Thánh Thể và chức linh mục
  6 Cách dọn mình rước lễ
  7 Xét mình và quyết tu sửa
  8 Lễ tiến thánh giá và lễ tiến tự thân
  9 Tận hiến cho Chúa và cầu cho mọi người
  10 Không nên khinh thường bỏ rước lễ
  11 Thánh Thể và Lời Chúa cả hai đều cần cho linh hồn
  12 Muốn rước lễ phải dọn mình cẩn thận
  13 Phải ước ao hợp nhất với Chúa Giêsu trong Thánh Thể
  14 Nguyện vòng rước Thánh Thể của một số linh hồn thánh thiện
  15 Không khiêm nhượng và xả kỷ cũng không có sùng ái
  16 Giãi bày với Chúa những nhu cầu và xin Ngài ban ơn
  17 Khát vọng rước Chúa Kitô
  18 Đừng tò mò nhưng phải tin mầu nhiệm Thánh Thể

 • Toàn Tập Về Chúa Ba Ngôi, Thiên Đàng,

  TẠI SAO MỘT CHÚA LẠI BA NGÔI ?

  Danh sách giải đáp:

  1. Thánh ca – Giới thiệu
  2. Một Chúa Ba Ngôi – ...
  3. Tại sao sự dữ tràn ngập thế giới ?
  4. Thiên Chúa xếp đặt mọi việc tốt xấu?
  5. Sao Chúa không ngăn cản sự dữ ?
  6. Các Thánh có đau khổ & chết không?
  7. Xác con người như xác con vật ?
  8. Chết rồi, linh hồn bay đi đâu ?
  9. Có thiên đàng, hoả ngục, luyện ngục?
  10. Có tiền định một số người sa hoả ngục?
  11. Có ma thật không ?
  12. Giáo Hội trừ quỷ, quỷ có ra không ?

 • Ai Muốn Làm Môn Đệ Thầy

  Những Điều Chúa Muốn, Hãy Đến Cùng Chúa
  1. Hãy đến với Thầy
  2. Hãy tìm Thầy
  3. Thầy đã mang lửa đến
  4. Ta khát! - 1
  5. Ta khát! - 2
  6. Hãy kết hiệp với Thầy
  7. Hãy cầu nguyện luôn
  8. Này là Mẹ con
  9. ?ây là giới răn Thầy
  10. Niềm vui của Thầy ở trong chúng con
  11. Thầy chờ con
  12. Hãy lưu lại trong tình yêu Thầy - 1
  13. Hãy lưu lại trong tình yêu Thầy - 2
  14. Nêu con có đức tin
  15. Vương quốc Thầy ở trong tâm hồn
  16. Trong nơi kín ẩn
  17. ?iều Cha ưa thích
  18. Hãy đón nhận Thần Khí
  19. Này là mình Thầy
  20. Xin cho chúng nên một - 1
  21. Xin cho chúng nên một - 2
  22. Phúc cho người hiền lành
  23. Hãy thi ân
  24. Hãy trung thành
  25. ?ể Thầy hướng dẫn con
  26. Hãy có tâm hồn cầu nguyện
  27. Bao lâu con còn trên địa cầu
  28. Chính Thầy ở trong con - 1
  29. Chính Thầy ở trong con - 2
  30. Hãy hân hoan vì Thầy hiện diện - 1
  31. Hãy hân hoan vì Thầy hiện diện - 2
  32. Hãy lưu lại trong Thầy - 1
  33. Hãy lưu lại trong Thầy - 2
  34. Ai muốn làm môn đệ Thầy
  35. Sứ giả Tin Mừng

 • Tiến Tới Đời Sống Nội Tâm

  Gương Chúa Giêsu Cuốn 2 Audio - Dọn Lòng Chờ Chúa | Tiến Tới Đời Sống Nội Tâm
  1 Nước Trời
  2 Tùng phục cho khiêm
  3 Người bình an thực
  4 Tâm hồn trong trắng, chí lự đơn thành
  5 Tự giác
  6 Cái vui của lương tâm tốt
  7 Mến Chúa trên hết
  8 Tri kỉ với Chúa
  9 Đọa đầy
  10 Biết ơn Chúa
  11 Ít người mến thánh giá
  12 Đường thánh giá

 • Toàn Tập Về Sự Sống

  Tại sao có tôi giữa vũ trụ ?

  Danh sách câu hỏi:

  1. Thánh ca – Giới thiệu
  2. Tại sao có tôi giữa vũ trụ ?
  3. Ai sinh ra con cái ?
  4. Thai nhi có linh hồn không ?
  5. Tại sao có sự sống ?
  6. Nguồn gốc sự sống ?
  7. Ngẫu nhiên thuyết – Thánh ca
  8. Ông tổ loài người là con khỉ ?
  9. Đường nào dẫn đến Chúa ?
  10. Những kỳ công Thiên Chúa.
  11. Thiên Chúa muốn người ta làm gì ?
  12. Ngoài Công giáo, có ơn cứu rỗi ?
  13. Tôi là vật vô dụng !

 • Giải Đáp Về Tình Yêu, Tình Dục,

  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC ĐỀU TỐT ?

  Nội dung trong audiobook:

  1. Tình yêu và tình dục vẫn tốt ?
  2. Vấn đề ly dị – phá thai – ngừa thai
  3. Các trinh nữ bị hiếp thì sao ?
  4. Thế nào là ngừa thai tự nhiên ? Thụ thai nhân tạo ?
  5. Các người son sẻ, bất lực thì sao ?
  6. Sao GH Rôma cấm phụ nữ làm Lm.?
  7. Tội phạm Chúa Thánh Linh là tội gì ?
  8. Tại sao linh mục có khuyết điểm ?
  9. Tại sao người giàu khó vào nước trời ?
  10. Ai có quyền tha tội ?
  11. Thương yêu kẻ thù là điều không thể ?
  12. Giáo dân phê bình Lm. giảng dở !
  13. Lời tạm biệt – Thánh ca

 • THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHƠN LÝ

 • Đời Sống Tận Hiệp

  Gương Chúa Giêsu Cuốn 3 - Tâm Sự Chúa Giêsu Với Linh Hồn Trung Tín | Đời Sống Tận Hiệp
  1 Tâm sự Chúa Giêsu với linh hồn trung tín
  2 Tiếng chân lí nói thầm bên trong
  3 Cách thức nghe lời Chúa
  4 Thật thà và khiêm tốn
  5 Kì diệu của Đức ái
  6 Chúa thử người yêu thật
  7 Đừng tự hào về ơn Chúa
  8 Tự hạ trước Nhan Chúa (28-12-07 xuanha.net scan)
  9 Qui định tất cả về Chúa như cứu cánh sau hết
  10 Thờ Chúa khinh đời
  11 Tìm xét và tiết chế ước muốn của lòng
  12 Luyện đức nhẫn nhục và phấn đấu với tà dục
  13 Vâng lời cho khiêm
  14 Suy lý đoán Chúa sâu nhiệm mà tự hạ
  15 Chỉnh đốn hành vi ngôn ngữ
  16 Chỉ trong Chúa mới có an ủi thực
  17 Phú thác cho Chúa những lo toan về mình
  18 Chịu đau khổ với Chúa
  19 Người nhẫn nhục thật
  20 Thú nhận mình hèn yếu
  21 An nghỉ trong Chúa
  22 Nhớ lại ơn Chúa
  23 Đi tìm bình an (từ web Dân Chúa Mỹ châu)
  24 Đừng xét việc người
  25 Điều kiện để được bình an và tiến bộ
  26 Tâm hồn tự do
  27 Tai hại của tự ái
  28 Người nói hành
  29 Kêu cầu và chúc tụng Chúa trong đau khổ
  30 Xin Chúa giúp và vững tâm chờ Chúa trở lại
  31 Khinh tạo vật để được Chúa tạo thành
  32 Tinh thần tự thoát
  33 Tâm hồn ta bất nhẫn
  34 Mến Chúa sẽ no thỏa trong Chúa
  35 Sống là để chịu thử thách
  36 Mặc cho đời xét đoán
  37 Tự thoát là điều kiện để được tự do
  38 Cách xử sự lúc hành động
  39 Hành động đừng hấp tấp
  40 Không có lấy gì mà khoe
  41 Coi khinh danh vọng thế tục
  42 Bình an ta không tùy thuộc ở người đời
  43 Khoa học phù phiếm
  44 Đừng bận bịu về việc đời
  45 Cẩn thủ trong tư tưởng và lời nói
  46 Tin tưởng ở Chúa những khi bị chỉ trích
  47 Muốn được rỗi phải chịu khó
  48 Hạnh phúc đời sau với đau khổ đời này
  49 Phải ngưỡng mộ và tìm đến nước Trời
  50 Những lúc sầu khổ phải tự phó thác cho Chúa
  51 Hãy làm việc nhỏ khi không thể làm việc lớn
  52 Nghĩ mình đáng phạt hơn an ủi
  53 Ơn Chúa không ở với tình yêu thế tục
  54 Động tác của thiên tính và động tác của ân sủng
  55 Thiên tính đồi bạn, ân sủng toàn năng
  56 Tự thoát và vác thánh giá theo Chúa Giêsu
  57 Không nản lòng sau khi lầm lỗi
  58 Đừng tò mò những cái không nên tò mò
  59 Hi vọng và tin tưởng nơi một mình Chúa.

 • Con Đường Nên Thánh Dễ Dàng

  Con Đường Nên Thánh Dễ Dàng - Phương Thế Để Vươn Tới Sự Thánh Thiện - Lm Paul O'Sullivan, O.P
  1 - Lời nhà xuất bản và lời nói đầu
  2 - Có hai loại thánh
  3 - Những vị thánh bình thường
  4 - Làm thế nào để yêu mến Thiên Chúa?
  5 - Những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện
  6 - Chứng từ vĩ đại về tình yêu Thiên Chúa
  7 - Cuộc thương khó
  8 - Sau khi Chúa lên trời
  9 - Chúng ta phải làm tất cả để yêu mến Chúa
  10 - Các nhiệm vụ chính trong ngày sống
  11 - Đọc sách thiêng liêng
  12 - Việc nguyện ngắm
  13 - Phần phụ thêm

 • Tìm Hiểu Giáo Lý Dự Tòng
 • KINH THÁNH
 • THÁNH CA & TÌNH CA : DÒNG TẠ ƠN CHÚA YÊU THƯƠNG
 • THỦ BẢN HỘI THÁNH DÒNG TẠ ƠN CHÚA YÊU THƯƠNG
 • THŨ BÃN ĐỜI SỒNG TU SĨ HỘI THÁNH DÒNG TẠ ƠN CHÚA YÊU THƯƠNG
 • ĐỨC TỔNG GÍAM GÍAO HÒANG
 • ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC QUỐC GIA
 • ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TĨNH
 • ĐỨC GIÁM MỤC : WFGOD CHURCH
 • ĐỨC GIÁO MỤC
 • THỦ BẢN BAN TRỊ SỰ ĐIỀU HÀNH WFGOD CHURCH
 • THỦ BẢN BAN QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH WFGOD WILLAGES
 • THŨ BÃN ĐỜI SỐNG ĐẠO HỬU - TÍN ĐỒ DÒNG TẠ ƠN CHÚA YÊU THƯƠNG

  ĐỜI SỐNG ĐẠO HỬU - TÍN ĐỒ DÒNG TẠ ƠN CHÚA YÊU THƯƠNG :

  1- Điều kiện gia nhập:
  Vô Điều Kiện - Dành Cho Tất Cã Moị Ngừơi, mọi dân tộc, mọi giai cấp trong xã hội, không phân biệt bất cứ tôn gíao nào cũa tín hưũ đang tin thờ và tín hưũ không phai từ bõ đạo mình đang theo.
  Bất cứ tín hưũ nào giơ hai bàn tay lên trời nhận và gọi Thiên Chúa là Cha thì trỡ la thành viên tronh gia đình Hội Thánh Đòng Chúa Yêu Thương & Tạ Ơn Chúa.
  Không cần đóng tiền hàng tháng .

  2- Chui Phép Rữa Tội:
  Sau khi trở thành ṭín đồ của Hội Thánh Chúa Yêu Thương thi sẽ được chuị phép rưả tội ngay sau khi gia nhập ̣ Dựa theo thánh sử Thánh Jhon Tẩy Gỉa rữa tội cho mọi người trên dòng sông Jôdan.

  3- Được quyền Rước Mình Thánh Chúa trong các Buổi Lễ tham dự:
  Sau khi rữa tội Tịn Hữu được quyền rước lễ  - Theo thánh sữ  trong buỗi Tiệc LY Chúa bẽ bánh và trao rượu cho các tông đồ không phân biệt người có tội hay sạch tội. Vì đây là mình ta và máu ta đỗ ra cho mọi người đươc tha tội.
  Chúa phán bệnh nhân mới cần thuốc và thầy thuốc chữa tṛi. Ai ăn mình ta và uống máu ta sẽ sống muôn đời.

  4- Phép Giải tội:
  Tín hữu tự mình th̀nh khẩn ăn năng tội cầu xin Chúa tha thứ tội cho mình và xin chúa ban phước lành cho người bị mình hại hay tìm gặp người mình hai mà xin lổi hay đền bù thiệt hại cho người đó. Không ai được phép tha tội ngoại trừ Thien Chúa  hay người bị hại. (Theo th́anh sử chúa Jesu tự cầu nguyện với chúa Cha tại vườn cây dầu với Chúa Cha xin tha cho con phaĩ khõi uống chén đắng nầy nhưng  theo ý cha mà đừng theo ý con.)

  5- Kết Hôn:
  Tín hữu được tự do kết hôn với người theo  tôn giáo khác . Vì bẫm sinh Thiên Chúa Cho Con người quyền TỰ DO chọn lựa cuộc sống cho chính mình.

  6- Tham dự theo học khóa tìm hiểu vê thiên Chúa:
  Đễ đước trung tín nơi Thiên Chúa và thánh hóa đời sống theo đường Thiên Chúa chĩ dạy .Tị́n Hưũ tham dựa khóa Tân Tòng được hướng dẫn tìm hiểu thêm về Thiên Chúa. Theo lịch trình thời gian thuận tiên cho tín hữu.

  7- ĐẠO HỮU GIA NHẬP VÀO THÀNH VIÊN TÍN ĐỒ HỘI THÁNH DÒNG TẠ ƠN CHÚA YÊU THƯƠNG  :
   A- ĐIỀU KIỆN:
   

  B- QUYỀN LỢI:

  8- ĐẠO HỮU GIA NHẬP SINH HOẠT TRONG BAN TRỊ SỰ WFGOD CHURCH:
    A- ĐIỀU KIỆN:

   B- QUYỀN LỢI

  9- ĐẠO HỮU GIA NHẬP TRONG BAN  QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH WFGOD WILLAGES:̣ ( group investors & managements for WFGOD Willages Properties)
    A- ĐIỀU KIỆN:

   B- QUYỀN LỢI